Pedagogisk QR-kod


Denna PIM 5:a kommer att handla om hur man kan använda sig av ny teknik i en pedagogisk situation utomhus. Jag heter Caroline Sjunner och är en fritidspedagog som under många år arbetat i skolans värld, både på fritids och som IT-ansvarig. Eftersom jag alltid tyckt om att vara ute mycket, vill jag förmedla intresse och kunskap om naturen och vår omgivande miljö. Rörelse, hälsa och utomhuspedagogik vill jag särskilt förstärka i mitt arbete som pedagog, och här visar jag på ett förslag på hur man kan kombinera natur och IT på ett sätt som främjar rörelse och motverkar stillasittande.

Lär dig hur man skapar egna QR-koder (QR=Quick Response) och använder dem på ett pedagogiskt sätt i undervisningen! Tekniken utvecklas ständigt och med våra smarta mobiltelefoner finns det nya användningsområden – i skolan likväl som på fritiden. Ett sätt är att med hjälp av QR-koder som skannas in via en särskild QR-läsare i mobilen, länka direkt till en sida på internet.

Mitt mål med denna PIM 5:a är att visa hur man kan arbeta med informationsteknik och natur i samspel. Jag har valt att fokusera på träd, dels för att de alltid står kvar stadigt på sin plats och dels för att jag själv är fascinerad av träd. Men tänk vad mycket annat man skulle kunna använda QR-koder till...

Min målgrupp är i första hand pedagoger som arbetar med barn i förskola-skola-fritids. Men även andra som vill lära sig skanna QR-koder kommer såklart att ha nytta av sidan!