Bognár Hajnalka

Bognár Hajnalka vagyok, a Pécsi Közösségi Alapítvány kurátora, építészmérnök hallgató a Pécsi Tudományegyetemen. Alapító tagja vagyok annak a b2 hallgatói csoportnak, amely az elmúlt évek folyamán színvonalas munkája révén szakkollégiummá fejlődött. Pécsi fiatalként fontosnak tartom, hogy saját korosztályom megtalálja a városban a helyét, és ötleteiket közösségi segítséggel továbbfejleszthessék, megvalósíthassák. Számomra fontos Pécs jövője, itt születtem, itt tanulok, itt képzelem el a további életemet, szakmai pályafutásomat. Régóta érzem, hogy hiányzik egy olyan kezdeményezés, mint amilyen a Pécsi Közösségi Alapítvány. Az, hogy ennek alakulásában részt vehetek, felemelő érzés számomra. Hiszem, hogy a városban meglévő és a jövőben kialakuló közösségek javítanak a pécsi élet minőségén, és sokkal kedélyesebb várossá varázsolják szülővárosomat. Remélem, elő tudom segíteni, hogy a korombeliek is bátrabban megosszák majd a várossal kapcsolatos gondolataikat, és aktívan részt vegyenek az elkövetkező időszak formálásában.
Knyíhár Éva

Knyihár Éva vagyok, a Pécsi Közösségi Alapítvány kurátora, Baranya Megyei Önkéntes Centrum szakmai vezetője. Szeretem Pécset, ide születtem, ide köt minden: családom, barátaim, hivatásom. Közösségfejlesztő szakemberként meggyőződéssel vallom, hogy helyi közösségi kezdeményezések "gerjesztésével", és azok támogatásával lehet szolidáris közösség(ek)et létrehozni, ezáltal városunkban egy még élhetőbb "pécsi élet" feltételeit megteremteni. Ez hosszadalmas, komoly munka, közös felelősséggel. Hiszem, hogy egy jól működő városi közösségi alapítvány, újszerű szemléletével, hosszú távú alternatívákat adhat ezen civil kezdeményezések megvalósítására.
Szép Tamás

Szép Tamás vagyok, a Pécsi Közösségi Alapítvány kurátora, a pécsi Nappali Bár és Nap Hostel tulajdonosa. Azért vállalok szerepet ebben az új pécsi civil kezdeményezésben, mert alkalmasnak találom a közösségi alapítványi formát arra, hogy javítsuk a Pécsett élő közösségek életminőségét, segítsük a helyben működő civil szervezetek, ngo-k hatékonyabb működését, felhívjuk a szerencsésebb sorsú városlakók figyelmét a kevésbé szerencsés, nehéz sorsú helyi családok, közösségek problémáira, és lehetőséget teremtsünk arra, hogy hatékonyan segítsük, támogassuk egymást egy jobb élet, egy boldogabb Pécs érdekében. Célom, hogy aktívan részt vehessek társadalmi és környezeti ügyeink jobbításában, egy fenntartható és boldog jövő megteremtésében.
Kuratórium
Felcser Dávid

Felcser Dávid vagyok, a Pécsi Közösségi Alapítvány kurátora, a pécsi Nappali Bár tulajdonosa. Az elmúlt évben volt szerencsém több környező ország közösségi alapítványainak kézzelfogható, megvalósult projektjeit megtekinteni, munkájukat működés közben megfigyelni. A tapasztaltak alapján biztosan állíthatom, hogy a rendszer működik és megoldást jelenthet sok olyan problémára melyet a létező önkormányzati és civil kezdeményezések nem képesek kezelni. Szülővárosomért családi hagyomány szerint rajongok, részt venni felvirágoztatásában számomra kötelesség.
Konkoly-Thege Júlia

Konkoly-Thege Júlia vagyok, a Pécsi Közösségi Alapítvány kurátora. Több környezet- illetve érdekvédelemmel foglalkozó társadalmi szerveződésben vállaltam és vállalok ma is aktív szerepet és nagy öröm számomra, hogy segédkezhetek ennek az alapítványnak a létrehozásában is. Egy kiforrott közösségi alapítvány működésében olyan jó gyakorlatot látok, amely a szolidáris és megoldásközpontú gondolkodás erősítésével valóban képes a társadalmi változások előmozdítására. A közösségi alapítvány munkájának egy nagyon fontos "mellékterméke" lehet az információ és tudás felhalmozása a helyi igények, erőforrások és módszerek területén. A lényeg számomra a közösség megmozgatása egy olyan rendszerben, ami jó példája lehet a társadalmi felelősségvállalásnak a függetlenség és az önállóság keretein belül.
Dr. Tistyán László

Dr. Tistyán László vagyok, a Pécsi Közösségi Alapítvány alapítója és kurátora.Dr. Kleisz Teréz

Dr. Kleisz Teréz vagyok, docens a pécsi egyetemen, szociológiát és kultúraközvetítést oktatok, kutatok, részt veszek a Pécs - Tanuló város-Tanuló régió program fejlesztésében, nemzetközi együttműködésekben. Szeretnék hozzájárulni ahhoz, hogy eltérő kulturális logikák, nyelvek és szervezeti kultúrák ellenére újszerű együttműködési példák és közösségi kezdeményezések szülessenek, amelyek növelik a pécsi lét demokratikus minőségét a jobb életesélyek teremtésére. Szeretnék hinni abban, hogy egyre több ember ismeri fel a közösségi összefogás tapasztalatán keresztül, hogy nem passzív áldozatai vagyunk a sorsnak, hanem rajtunk is múlnak a dolgok, érdemes tanulni, nyitottnak lenni, keresni a társakat.

Peták Péter

Peták Péter vagyok, a Pécsi Közösségi Alapítvány elnöke, a Közösségfejlesztők Egyesülete és a Civil Kollégium Alapítvány munkatársa. Azért vállalok szerepet ebben az új pécsi kezdeményezésben, mert az országos civil szervezetekben évek óta végzett munkám mellett hiányzik az életemből a tevékeny felelősségvállalás Pécsért, ez a város többet jelent nekem, mint lakóhelyet. Hiszek benne, hogy a Pécsi Közösségi Alapítvánnyal elérjük, megtaláljuk azokat az embereket, akik pénzt, időt, lelkesedést fordítanának városunk hosszabb távú jövőjét meghatározó helyi ügyekre. Az aktív közösségek, a méltányosság, a szolidaritás jelentik számomra azokat az értékeket amelyek érdekében szerepet vállalok a kezdeményező csapatban.