A Pécsi Közösségi Alapítvány rövid bemutatása

A Pécsi Közösségi Alapítvány (PKA) célja a városban élő emberek különféle csoportjaiból építkező helyi közösségek erősödésének, fenntartható tevékenységének partnerként történő támogatása pályázatok útján. A PKA szektorokon átívelő kapcsolatokat épít a városban, megszólítva a Pécsről más városokba vagy külföldre elszármazottakat is. A PKA e küldetésének teljesítése során erősíteni kívánja a bizalom és a szolidaritás, a "közünk van hozzá" érzését, a közös ügyeinkben való részvétel, a szűkebb-tágabb környezetünk érdekében való tenni akarás, ill. felelősségvállalás szándékát.