Veenontwikkeling in 4 jaar?

Het veenonderzoek op de Volgermeerpolder heeft 4 jaar geduurd. Dit lijkt misschien lang, maar aangezien veen gemiddeld met 1 mm per jaar groeit, is 4 jaar niet lang genoeg om de dikte van het veenpakket al te meten. Hoe kunnen we dan aantonen, hoeveel veen er gevormd is? En dus: hoeveel koolstof er vastgelegd is? Gedurende de 4 jaar hebben we dit op verschillende manieren bekeken. Omdat veen bestaat uit dood plantenmateriaal, hebben we de ontwikkeling van de vegetatie in de afgelopen jaren goed in de gaten gehouden. Zoals uit de foto's blijkt, is het nogal een verschil: van 2011 naar 2014 zien we dat de sawa's op de Volgermeer een behoorlijke ontwikkeling laten zien. Ook staan er al veel verschillende soorten. Benieuwd hoeveel planten er gevormd zijn en welke soorten? Dit is te vinden onder het kopje "Vegetatieontwikkeling"Onder "Afbraak" vinden we de voorlopige resultaten van afbraakexperimenten die in de afgelopen 4 jaar uitgevoerd zijn op de Volgermeer en in labs. Omdat veen de resultante is van het plantenmateriaal dat gevormd is, minus het materiaal dat afgebroken is, zijn zowel vegetatieontwikkeling als (potentiële) afbraak van belang om een inschatting te maken van de veenvorming. Plantenmateriaal kan zowel door beestjes als door micro-organismen, zoals bacteriën en schimmels, afgebroken worden. Hoe snel dit gaat hangt niet alleen af van welke soort afbreekt, maar ook van de temperatuur, de kwaliteit van het plantenmateriaal en de water- en bodemkwaliteit (het milieu). 

Omdat de water- en bodemkwaliteit zo'n grote rol spelen in de veenvorming, hebben we op de Volgermeer verschillende combinaties van bodems (zand, klei en organische bodems) en waterniveaus. Het type bodem heeft niet alleen invloed op de planten die hierin wortelen, maar ook op de kwaliteit van het water, doordat nutriënten uit de bodem gemobiliseerd kunnen worden naar het water. Verder heeft het waterniveau een grote invloed, doordat een laag waterniveau zorgt voor een grotere invloed van zuurstof. Dit heeft invloed op de kieming van plantensoorten én op de beschikbaarheid van nutriënten voor deze planten. Om de invloed van al deze factoren op de veenvorming te testen, zijn diverse combinaties van bodem, water en planten gemeten. Uit deze metingen konden vervolgens schattingen gemaakt worden voor de vastlegging van koolstof door planten onder verschillende milieuomstandigheden. Benieuwd naar deze resultaten? Deze zijn te vinden onder "1+1=Veen"
Comments