PROSOCIAL Certificate Holders

PEAR Lab PROSOCIAL Certificate holders

Level I: Theory & Practice Workshop
RAZAFINDRASONGA Damy Alimeny Justice
RAZANAMANDRESY Eddy Jasmin
ROMUALD Yvon Jean Boris
RASOAHARIJAONA Paulin Mahihitsy
TODISOA Gabriel
MASOLONIAINA Celin Edouard
Comments