Despre proiect

PN II – Resurse Umane:

Postdoctorat / 2010

Tip de proiect:

Proiecte de cercetare postdoctorală

Număr contract:

80/03.08.2010

Finanţator - CNCSIS, cod:

640

Director de proiect:

Asist. univ. dr. Dragomir Voicu Dan

Contractor:

Academia de Studii Economice din Bucureşti

Titlu proiect:

Cartografierea societăţii stakeholderilor şi distribuirea de valoare în Uniunea Europeană