Service Profile

 

-แผนปฏิบัติการตามจุดเน้นในการพัฒนาคุณภาพงาน PCUพรเจริญ โรงพยาบาลพรเจริญ จ.หนองคาย ปี 2553 ดาวน์โหลด
-สรุปกิจกรรมทบทวนการพัฒนาระบบบริการผู้ป่วยวัณโรค ดาวน์โหลด
-Service Profileหน่วยบริการปฐมภูมิ(PCU)  ดาวน์โหลด
 -Service Profileงานวิสัญญี ดาวน์โหลด
-Service Profileระบบบำบัดน้ำเสีย update 24/06/10 ดาวน์โหลด

 

SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  53 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 28 ม.ค. 2553 01:26 Seenual Siarahung
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  367 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 9 ก.พ. 2553 17:48 Seenual Siarahung
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  291 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 19 ก.ค. 2553 15:07 Seenual Siarahung
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  200 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 3 พ.ย. 2552 07:46 Seenual Siarahung
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  148 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 16 ม.ค. 2554 20:28 Seenual Siarahung
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  87 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 3 24 มิ.ย. 2553 15:02 Seenual Siarahung
Comments