การนำทาง

  Service Profile

   

  -แผนปฏิบัติการตามจุดเน้นในการพัฒนาคุณภาพงาน PCUพรเจริญ โรงพยาบาลพรเจริญ จ.หนองคาย ปี 2553 ดาวน์โหลด
  -สรุปกิจกรรมทบทวนการพัฒนาระบบบริการผู้ป่วยวัณโรค ดาวน์โหลด
  -Service Profileหน่วยบริการปฐมภูมิ(PCU)  ดาวน์โหลด
   -Service Profileงานวิสัญญี ดาวน์โหลด
  -Service Profileระบบบำบัดน้ำเสีย update 24/06/10 ดาวน์โหลด

   

  ĉ สรุปกิจกรรมทบทวนTB.doc
  ดู ดาวน์โหลด
    53 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 28 ม.ค. 2553 01:26 Seenual Siarahung
  ĉ HAPCUPLAN2553.doc
  ดู ดาวน์โหลด
    367 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 9 ก.พ. 2553 17:48 Seenual Siarahung
  Ċ odod-54.pdf
  ดู ดาวน์โหลด
    291 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 19 ก.ค. 2553 15:07 Seenual Siarahung
  ĉ ServiceProfileงานวิสัญญี.doc
  ดู ดาวน์โหลด
    200 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 3 พ.ย. 2552 07:46 Seenual Siarahung
  ĉ ServiceProfilepcu.doc
  ดู ดาวน์โหลด
    148 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 16 ม.ค. 2554 20:28 Seenual Siarahung
  ĉ SPwatertreatment.doc
  ดู ดาวน์โหลด
    87 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 3 24 มิ.ย. 2553 15:02 Seenual Siarahung
  Comments