ราคายางพาราวันนี้ ราคายางก้อน ราคาขี้ยาง


 ราคายางพาราวันนี้ ราคายางก้อน ราคาขี้ยาง 

หนองคาย-บึงกาฬ
ราคาขี้ยางวันนี้(ยางก้อน)
ปี 2556

23 พฤษภาคม 2556 ราคาขี้ยาง(ยางก้อนถ้วย)ที่ชมภูพร กิโลกรัมละ 46.40 บาท

9 พฤษภาคม 2556 ราคาขี้ยาง(ยางก้อนถ้วย)ที่ชมภูพร กิโลกรัมละ 45.50 บาท

24 เมษายน 2556 ราคาขี้ยาง(ยางก้อนถ้วย)ที่ชมภูพร กิโลกรัมละ 39.00 บาท

8 เมษายน 2556 ราคาขี้ยาง(ยางก้อนถ้วย)ที่ชมภูพร กิโลกรัมละ 40.40 บาท

28 มีนาคม 2556 ราคาขี้ยาง(ยางก้อนถ้วย)ที่โนนม่วง กิโลกรัมละ 44.7 บาท
8 กุมภาพันธ์ 2556 ราคาขี้ยาง(ยางก้อนถ้วย)ที่ป่าแฝก อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ กิโลกรัมละ 45.20 บาท
31 มกราคม 2556 ราคาขี้ยาง(ยางก้อนถ้วย)ที่โนนม่วง กิโลกรัมละ 44.3 บาท
30 มกราคม 2556 น้ำยางสด ณ หน้าสวน ราคากิโลกรัมละ 77 บาท  
23 มกราคม 2556 ประมูลที่ศรีวิไล ยางแผ่นดิบคุณภาพ3 ราคากิโลกรัมละ 83.68 บาท ยางแผ่นดิบคุณภาพ4 ราคากิโลกรัมละ 82.52 บาท  
18 มกราคม 2556 ราคาขี้ยาง(ยางก้อนถ้วย)ที่โนนม่วง กิโลกรัมละ 42.8 บาท 
10 มกราคม 2556 ประมูลที่ศรีวิไล ยางแผ่นดิบคุณภาพ3 ราคากิโลกรัมละ 83.25 บาท
9 มกราคม 2556 น้ำยางสด ณ หน้าสวน ราคากิโลกรัมละ 80 บาท   
9 มกราคม 2556 ราคาขี้ยาง(ยางก้อนถ้วย)กิโลกรัมละ 42.5 บาท

ปี 2555
26 ธันวาคม 2555 ประมูลที่ศรีวิไล ยางแผ่นดิบคุณภาพ3 ราคากิโลกรัมละ 79.3 บาท ยางแผ่นดิบคุณภาพ4 ราคากิโลกรัมละ 77.3 บาท 
26 ธันวาคม 2555 น้ำยางสด ณ หน้าสวน ราคากิโลกรัมละ 77.00 บาท  
26 ธันวาคม 2555 ราคาขี้ยาง(ยางก้อนถ้วย)กิโลกรัมละ 43 บาท
18 ธันวาคม 2555 น้ำยางสด ณ หน้าสวน ราคากิโลกรัมละ 75.00 บาท 
13 ธันวาคม 2555 ราคาขี้ยาง(ยางก้อนถ้วย)กิโลกรัมละ 45.10 บาท
1 ธันวาคม 2555 ประมูลที่ศรีวิไล ยางแผ่นดิบคุณภาพ3 ราคากิโลกรัมละ 76.60 บาท
1 ธันวาคม 2555 น้ำยางสด ณ หน้าสวน ราคากิโลกรัมละ 73.00 บาท
27 พฤศจิกายน 2555 ราคาขี้ยาง(ยางก้อนถ้วย)กิโลกรัมละ 44.8 บาท
22 พฤศจิกายน 2555 น้ำยางสด ณ หน้าสวน ราคากิโลกรัมละ 73.00 บาท
13 พฤศจิกายน 2555 น้ำยางสด ณ หน้าสวน ราคากิโลกรัมละ 70.00 บาท
13 พฤศจิกายน 2555 ราคาขี้ยาง(ยางก้อนถ้วย)กิโลกรัมละ 41.25 บาท
1 พฤศจิกายน 2555 ราคาขี้ยาง(ยางก้อนถ้วย)กิโลกรัมละ 42.70 บาท   17 ตุลาคม 2555 น้ำยางสด ณ หน้าสวน ราคากิโลกรัมละ 75.00 บาท 
17 ตุลาคม 2555 ราคาขี้ยาง(ยางก้อนถ้วย)กิโลกรัมละ 44.51 บาท  
8 ตุลาคม 2555 ราคาขี้ยาง(ยางก้อนถ้วย)กิโลกรัมละ 48.50 บาท 
8 ตุลาคม 2555 น้ำยางสด ณ หน้าสวน ราคากิโลกรัมละ 84.00 บาท
3 ตุลาคม 2555 ราคากิโลกรัมละ 50.56 บาท
26 กันยายน 2555 ราคากิโลกรัมละ 47.60 บาท
18 กันยายน 2555 ราคากิโลกรัมละ 46.80 บาท 
6 กันยายน 2555 โนนม่วง ราคากิโลกรัมละ 40.65 บาท
23 สิงหาคม 2555 หนองหัวช้าง ราคากิโลกรัมละ 43 โนนม่วง 41.8 บาท
8 สิงหาคม 2555 ราคากิโลกรัมละ 46.3 บาท
23 กรกฎาคม 2555 ราคากิโลกรัมละ 49.5 บาท 
5 กรกฎาคม 2555 ราคากิโลกรัมละ 50.15 บาท
20 มิถุนายน 2555 ราคากิโลกรัมละ 48.80 บาท
7 มิถุนายน 2555 ราคากิโลกรัมละ 47.05 บาท ยางแผ่นดิบ 92.88 บาท
22 พฤษภาคม 2555 ราคากิโลกรัมละ 56.60 บาท ยางแผ่นดิบ 106.50 บาท
11 พฤษภาคม 2555 ราคากิโลกรัมละ 59.27 บาท  
14 มีนาคม 2555 ราคากิโลกรัมละ 61 บาท ราคายางแผ่นประมูลที่ศรีวิไล บึงกาฬ 107.38 บาท
29 กุมภาพันธ์ 2555 ราคากิโลกรัมละ 58.05 บาท 
23 กุมภาพันธ์ 2555 ราคากิโลกรัมละ 61.10 บาท 
10 กุมภาพันธ์ 2555 ราคากิโลกรัมละ 63.15 บาท ราคายางแผ่นประมูลที่ศรีวิไล บึงกาฬ 109.50 บาท
26 มกราคม 2555 ราคากิโลกรัมละ 62.59 บาท 
12 มกราคม 2555 ราคากิโลกรัมละ 46.19 บาท  
ปี 2554
27 ธันวาคม 2554 ราคากิโลกรัมละ 42.50 บาท ยางแผ่นดิบตลาดกลางสงขลา 89.90 บาท 
20 ธันวาคม 2554 ราคากิโลกรัมละ 42.60 บาท ยางแผ่นดิบตลาดกลางสงขลา 89.46 บาท   
6 ธันวาคม 2554 ราคากิโลกรัมละ 48.32 บาท ยางแผ่นดิบตลาดกลางสงขลา 89.41 บาท  
พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส จากปัญหาสถานการณ์น้ำท่วมในประเทศไทยทำให้ราคายางตกต่ำลงเกษตรกรชาวสวนยางหลายรายหันไปทำยางแผ่นเพื่อเพิ่มมูลค่ายาง เก็บรอขายช่วงที่ราคาดี        


  

 
ราคายางแผ่นดิบ/กิโลกรัมปี 2554  
ราคายางก้อน/กิโลกรัมปี 2554
24 พฤศจิกายน 2554 ราคากิโลกรัมละ 42.79 บาท      
16 พฤศจิกายน 2554 ราคากิโลกรัมละ 43.20 บาท     
9 พฤศจิกายน 2554 ราคากิโลกรัมละ 43.63 บาท     
3 พฤศจิกายน 2554 ราคากิโลกรัมละ 49.5 บาท   
27 ตุลาคม 2554 ราคากิโลกรัมละ 50 บาท 
26 ตุลาคม 2554 ชมภูพร ราคากิโลกรัมละ 53 บาท 
25 ตุลาคม 2554 ป่าแฝก ราคากิโลกรัมละ 54 บาท หนองผักแว่น ราคากิโลกรัมละ 54 บาท หนองหัวช้าง  55 บาท 
20 ตุลาคม 2554 ชมภูพร ราคากิโลกรัมละ 60.20 บาท       
14 ตุลาคม 2554 ชมภูพร ราคากิโลกรัมละ 65 บาท       
12 ตุลาคม 2554 หนองหัวช้าง ราคากิโลกรัมละ 64.40 บาท    
11 ตุลาคม 2554 สร้างคำ ราคากิโลกรัมละ 64 บาท หนองผักแว่น ราคากิโลกรัมละ 63.00 บาท โนนม่วง  63.00 บาท
ปลายเดือน กันยายน 2554 ชมภูพร ราคากิโลกรัมละ 65.60 บาท 
กลางเดือน กันยายน 2554 ชมภูพร ราคากิโลกรัมละ 73 บาท 
ปลายเดือน สิงหาคม 2554 หนองหัวช้าง ราคากิโลกรัมละ 75.59 บาท หนองผักแว่น 74 บาท ชมภูพร 75.70 บาท 
กลางเดือน สิงหาคม 2554 ชมภูพร ราคากิโลกรัมละ 72 บาท หนองผักแว่น 72.60 บาท หนองหัวช้าง 74 บาท
ต้นเดือน สิงหาคม 2554 ชมภูพร ราคากิโลกรัมละ 81.00 บาท หนองผักแว่น ราคากิโลกรัมละ 76.50 บาท
กลางเดือน กรกฎาคม 2554 ชมภูพร ราคากิโลกรัมละ 68.50 บาท
ต้นเดือน กรกฎาคม 2554 สร้างคำ ราคากิโลกรัมละ 73.90 บาท
30 มิถุนายน 2554 ชมภูพร ราคากิโลกรัมละ 67.50 บาท
29 มิถุนายน 2554 นาสิงห์ ราคากิโลกรัมละ 69.00 บาท
29 มิถุนายน 2554 ป่าแฝก ราคากิโลกรัมละ 63.00 บาท
29 มิถุนายน 2554 ชมภูพร ราคากิโลกรัมละ 64.50 บาท
9 มิถุนายน 2554 ชมภูพร ราคากิโลกรัมละ 84.25 บาท
8 มิถุนายน 2554 หนองหัวช้าง ราคากิโลกรัมละ 86.00 บาท
8 มิถุนายน 2554 ดอนหญ้านาง ราคากิโลกรัมละ 84.00 บาท
26 พฤษภาคม 2554 ราคากิโลกรัมละ 80.30 บาท
12 พฤษภาคม 2554 ราคากิโลกรัมละ 76.02 บาท
26 เมษายน 2554 ราคากิโลกรัมละ 83.70 บาท
7 เมษายน 2554 ราคากิโลกรัมละ 95 บาท


ราคาขี้ยางวันนี้
(ยางก้อน)(สำหรับพี่น้องคนรากหญ้า)
วันที่ 8 ตุลาคม 2551 ราคากิโลกรัมละ 35.75 บาท
วันที่ 21 ตุลาคม 2551 ราคากิโลกรัมละ 22.22 บาท
 วันที่ 4 พฤศจิกายน 2551 ราคากิโลกรัมละ 30.15 บาท
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2551 ราคากิโลกรัมละ 26.81 บาท
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2551 ราคากิโลกรัมละ 20.1 บาท
วันที่ 9 ธันวาคม 2551 ราคากิโลกรัมละ 12.1 บาท
วันที่ 14 ธันวาคม 2551 ราคากิโลกรัมละ 14.55 บาท
วันที่ 14 พฤษภาคม 2552 ราคากิโลกรัมละ 32.72 บาท
วันที่ 29 พฤษภาคม 2552 ราคากิโลกรัมละ 29.49 บาท
วันที่ 17 มิถุนายน 2552 ราคากิโลกรัมละ 28.01 บาท
วันที่ 2 กรกฎาคม 2552 ราคากิโลกรัมละ 26.69 บาท
วันที่ 16 กรกฎาคม 2552 ราคากิโลกรัมละ 27.53 บาท
วันที่ 31 กรกฎาคม 2552 ราคากิโลกรัมละ 32.93 บาท
วันที่ 14 สิงหาคม 2552 ราคากิโลกรัมละ 33.60 บาท
วันที่ 28 สิงหาคม 2552 ราคากิโลกรัมละ 34.20 บาท
วันที่ 11 กันยายน 2552 ราคากิโลกรัมละ 37.35 บาท
วันที่ 30 กันยายน 2552 ราคากิโลกรัมละ 35.30 บาท
วันที่ 13 ตุลาคม 2552 ราคากิโลกรัมละ 38.19 บาท
วันที่ 27 ตุลาคม 2552 ราคากิโลกรัมละ 38.80 บาท
วันที่ 29 ตุลาคม 2552 ราคากิโลกรัมละ 39.40 บาท
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2552 ราคากิโลกรัมละ 38.20 บาท
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2552 ราคากิโลกรัมละ 39.50 บาท
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2552 ราคากิโลกรัมละ 40.35 บาท
วันที่ 2 ธันวาคม 2552 ราคากิโลกรัมละ 39.87 บาท
วันที่ 16 ธันวาคม 2552 ราคากิโลกรัมละ 42.39 บาท
ช่วงนี้ยางแผ่นกิโลกรัมละ 80 กว่าบาท การทำยางแผ่นสามารถเก็บไว้ เลือกผู้ซื้อและขายช่วงที่ราคาดีได้
วันที่ 26 ธันวาคม 2552 ราคากิโลกรัมละ 45.00 บาท
วันที่ 28 ธันวาคม 2552 ราคากิโลกรัมละ 42.00 บาท
ในปี 2553 ผู้เชี่ยวชาญด้านยางพาราคาดการณ์ว่าราคายางพาราจะสูงกว่าปี 2552 ประมาณ 20-30% ติดตามดูว่าจะเป็นเช่นนั้นจริงหรือไม่
วันที่ 12 มกราคม 2553 ราคากิโลกรัมละ 49.35 บาท
วันที่ 13 มกราคม 2553 ราคากิโลกรัมละ 50.46 บาท
วันที่ 14 มกราคม 2553 ราคากิโลกรัมละ 51.49 บาท
วันที่ 27 มกราคม 2553 ราคากิโลกรัมละ 51.75 บาท
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2553 ราคากิโลกรัมละ 50.10 บาท
วันที่ 6 พฤษภาคม 2553 ราคากิโลกรัมละ 50.50 บาท
วันที่ 21 พฤษภาคม 2553 ราคากิโลกรัมละ 52.50 บาท
วันที่ 9 มิถุนายน 2553 ราคากิโลกรัมละ 50.59 บาท
ราคาน้ำยาง ตาม%น้ำยางสด
วันที่ 11 มิถุนายน 2553 ราคากิโลกรัมละ 95 บาท
วันที่ 15 มิถุนายน 2553 ราคากิโลกรัมละ 97 บาท
วันที่ 17 มิถุนายน 2553 ราคากิโลกรัมละ 102 บาท
วันที่ 28 มิถุนายน 2553 ราคากิโลกรัมละ 102 บาท
วันที่ 7 กรกฎาคม 2553 ราคากิโลกรัมละ 100 บาท      
วันที่ 11 กรกฎาคม 2553 ราคากิโลกรัมละ 102 บาท
วันที่ 16 กรกฎาคม 2553 ราคากิโลกรัมละ 94 บาท
ราคายางก้อน
วันที่ 10 สิงหาคม 2553 ราคากิโลกรัมละ 55.75 บาท
วันที่ 26 สิงหาคม 2553 ราคากิโลกรัมละ 58.20 บาท
วันที่ 9 กันยายน 2553 ราคากิโลกรัมละ 60.55 บาท
วันที่ 23 กันยายน 2553 ราคากิโลกรัมละ 59.20 บาท
วันที่ 7 ตุลาคม 2553 ราคากิโลกรัมละ 58.25 บาท
วันที่ 21 ตุลาคม 2553 ราคากิโลกรัมละ 61.80 บาท
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2553 ราคากิโลกรัมละ 61.40 บาท
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2553 ต.ชมภูพร-โนนม่วง ราคากิโลกรัมละ 61.30 บาท  ต.ป่าแฝก 62.30 บาท
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2553 อบต.หนองหัวช้าง ราคากิโลกรัมละ 63.89 บาท
ช่วงนี้ยางแผ่นกิโลกรัมละประมาณ 125 บาท
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2553 ต.ชมภูพร-โนนม่วง กลุ่มหาเงินช่วยวัด ราคากิโลกรัมละ 63.00 บาท
ต้นธันวาคม 2553 หนองหัวช้าง กิโลกรัมละ 66 บาท กลุ่มหนองผักแว่น 64 บาท ชมภูพร 65.5 บาท
15 ธันวาคม 2553 หนองหัวช้าง กิโลกรัมละ 73 บาท กลุ่มหนองผักแว่น 71 บาท ชมภูพร 72 บาท
23 ธันวาคม 2553 ชมภูพร จุดหนึ่ง 78.30 บาท
28 ธันวาคม 2553 ชมภูพร  77.10 บาท อบต.หนองหัวช้าง 79 บาท อบต.นาสิงห์ 78 บาท กลุ่มหนองผักแว่น 77 บาท15 ธันวาคม 2553
12 มกราคม 2554 อบต.หนองหัวช้าง กิโลกรัมละ 84 บาท กลุ่มหนองผักแว่น 82.80 บาท ชมภูพร 81 บาท
19 มกราคม 2554 ชมภูพร 85.85 บาท
9 กุมภาพันธ์ 2554 81.10 บาท
เกษตรประณีต

Ĉ
Seenual Siarahung,
25 ต.ค. 2554 13:46
Comments