โครงการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งปากมดลูก

โรคมะเร็งปากมดลูก

เพลงโรคมะเร็งปากมดลูก โครงการคัดกรองโรคมะเร็งปากมดลูก 76 จังหวัด และภาพกิจกรรมที่หน่วยบริการปฐมภูมิ PCUพรเจริญ โรงพยาบาลพรเจริญ จ.หนองคาย ได้ดำเนินการและพัฒนามา Papsmear,VIA ในประเทศไทยพบผู้เป็นมะเร็งปากมดลูกเพิ่มขึ้นปีละประมาณ 6,000 ราย และเสียชีวิตปีละประมาณ 3,000 ราย หรือประมาณวันละ 7-9 ราย โดยธรรมชาติของโรคจะเริ่มจากการได้รับ เชื้อไวรัส ที่ติดต่อโดยทางเพศสัมพันธ์ ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของเซลล์จนกลายเป็นเซลล์มะเร็งปากมดลูก โดยจะใช้เวลาเกือบ 10-20 ปี ซึ่งทำให้การคัดกรองหาความผิดปกติของปากมดลูกมีประโยชน์ สามารถลดอัตราการเป็นมะเร็งปากมดลูกลงได้ และถ้าตรวจพบการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ในระยะ เริ่มแรกสามารถรักษาให้หายขาดได้

Comments