ทำบุญวันเปิด รพสต.สาธารณสุขอำเภอปลาปาก ร่วมทำบุญตักบาตร วันเปิด รพสต.หนองฮี วันที่ 20 ก.ค. 53

รับรางวัลอสม.ดีเด่น นางวรมา ขันตี พนักงานสร้างสุขภาพ รพสต.หนองฮี  เข้าร่วมรับโล่รางวัล อสม. ดีเด่น ระดับจังหวัด  ณ กทม. วันที่ 23 มิ.ย.53
 
 
กิจกรรม ประกวดผู้สูงอายุ คุณหมอพินโย รพสต.หนองฮี เป็นประธานคัดเลือกผู้สูงอายุแต่ละบ้าน เพื่อเข้ารับรางวัล จาก นากย อตบ.หนองฮี วันสงกรานต์ ปี 53  ณ โรงเรียนมัธยมพัชระกิติยาภา 1 นครพนม
 เปิดโรงเรียนนวัตกรรมสุขภาพ(โรงเรียน อสม.)
 วันที่ 9 ก.ค.53 ตำบลหนองฮี ได้รับเกียรติ จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม ให้เปิดโรงเรียนนวัตกรรมสุขภาพ หรือโรงเรียน อสม. เพื่อเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้แก่ อสม.ตำบลหนองฮี โดยนายสุระนิตย์ นวนตา ประธาน อสม.ตำบล เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

ประกาศล่าสุด

  • 28-10-2552 ประกวดผลงานวิชาการ SHOW AND SHARE วันที่ 20 พ.ค.53 สถานีอนามัยหนองฮี ได้พัฒนาและได้รับการยกระดับเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตามนโยบายของรัฐบาล ได้จัดงานทำบุญเลี้ยงพระ และเปิดป้ายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ โดยท่านนายอำเภอปลาปาก เป็นประธาน
    ส่ง 20 ก.ค. 2553 21:45 โดย รพ.สต.หนองฮี อำเภอปลาปาก
  • 31-05-52 ศึกษาดูงานของ อสม. 27-30 พฤษภาคม 2552 ที่ผ่านมา สถานีอนามัยหนองฮี ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี ได้พาทีมงาน อสม.เดินทางไป ศึกษาดูงาน ที่ ต.หัวถนน อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และมุมมองใหม่ๆ  จากการเดินทางในครั้งนี้ นำทีมโดยนายก อบต.หนองฮี และ ท่านสาธารรสุขอำเภอปลาปาก มีผู้ร่วมเดินทาง 85 คน ประกอบด้วย อสม. ,อบต. ผู้นำชุมชน และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข สอ.หนองฮี และนาดอกไม้
    ส่ง 24 ต.ค. 2552 19:45 โดย รพ.สต.หนองฮี อำเภอปลาปาก
  • 21 พ.ค.52 รณรงค์ควบคุมป้องกันไข้เลือดออก สอ.หนองฮี ร่วมกับ อบต.หนองฮี และ อสม.ร่วมกันรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ปี 2552 โดยดำเนินการวันที่ 21 พ.ค.52 นำโดย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี และ หัวหน้าสถานีอนามัยหนองฮี
    ส่ง 24 ต.ค. 2552 19:44 โดย รพ.สต.หนองฮี อำเภอปลาปาก
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 3 รายการ ดูเพิ่มเติม »

plapak205@gmail.com


บุคลากรในสถานีอนามัย
           
นายพรชัย พรหมบุตร
หัวหน้าสถานีอนามัย
นางพินโย มีโชติ
พยาบาลวิชาชีพ
นายอภิชาติ ขันตี
นักวิชาการสาธารณสุข
นางวรมา ขันตี
พนักงานเยี่ยมบ้าน
นางไป่ อินทะจักร์
ลูกจ้างทำความสะอาด
ċ
DBComp1.zip
(625k)
รพ.สต.หนองฮี อำเภอปลาปาก,
22 ก.ค. 2552 02:59
ĉ
รพ.สต.หนองฮี อำเภอปลาปาก,
26 ต.ค. 2551 21:33
ĉ
รพ.สต.หนองฮี อำเภอปลาปาก,
26 ต.ค. 2551 21:10
ĉ
รพ.สต.หนองฮี อำเภอปลาปาก,
26 ต.ค. 2551 21:33
ĉ
รพ.สต.หนองฮี อำเภอปลาปาก,
26 ต.ค. 2551 21:33
Ĉ
รพ.สต.หนองฮี อำเภอปลาปาก,
26 ต.ค. 2551 21:10
Ĉ
รพ.สต.หนองฮี อำเภอปลาปาก,
26 ต.ค. 2551 21:10
Ĉ
รพ.สต.หนองฮี อำเภอปลาปาก,
26 ต.ค. 2551 21:10
ĉ
รพ.สต.หนองฮี อำเภอปลาปาก,
26 ต.ค. 2551 21:11
ĉ
รพ.สต.หนองฮี อำเภอปลาปาก,
26 ต.ค. 2551 21:11
ċ
แผนที่ยุทธสาสตร์หนองฮี
(28k)
รพ.สต.หนองฮี อำเภอปลาปาก,
26 ต.ค. 2551 21:11
ċ
แผนพัฒนาต.หนองฮี
(20k)
รพ.สต.หนองฮี อำเภอปลาปาก,
26 ต.ค. 2551 21:10
Ĉ
รพ.สต.หนองฮี อำเภอปลาปาก,
26 ต.ค. 2551 21:10
ĉ
รพ.สต.หนองฮี อำเภอปลาปาก,
26 ต.ค. 2551 21:10
Comments