1.แบบทดสอบคอมพิวเตอร์ ม.2

Index=>

แบบทดสอบคอมพิวเตอร์ ม.2

Quiz

Your score is 33%.
Questions completed so far: 1/40.

Show all questions

<= 1 / 40=>
 1. ซอฟแวร์หมายถึง
  1.   ?    อุปกรณ์ต่างๆที่ประกอบกันเป็นคอมพิวเตอร์
  2.   ?    คำสั่งหรือชุดคำสั่งที่ทำให้คอมพิวเตอร์ทำงาน
  3.   ?    จอแสดงภาพ
  4.   ?    สายแพ
 2. ฮาร์ดแวร์หมายถึง
  1. X  โปรแกรมต่างๆ
  2. X  คำสั่งหรือชุดคำสั่งที่ทำให้คอมพิวเตอร์ทำงาน
  3. :-)  อุปกรณ์ต่างๆที่ประกอบกันเป็นคอมพิวเตอร์ขึ้นมา
  4.   ?    อินเทอร์เน็ต
 3. ข้อใดต่อไปนี้คือซอฟแวร์
  1.   ?    เคส
  2.   ?    แรม
  3.   ?    ระบบปฏิบัติการ
  4.   ?    สายแพ
 4. ข้อใดคือ Hardware
  1.   ?    ระบบปฏิบัติการ หรือ Operating system
  2.   ?    Harddisk
  3.   ?    Internet
  4.   ?    Microsoft powerpoint
 5. ข้อใดต่อไปนี้คือโปรแกรมการนำเสนอผลงาน
  1.   ?    Microsoft office world
  2.   ?    Photoshop
  3.   ?    Microsoft office excel
  4.   ?    Microsoft office powerpoint
 6. วิธีสร้าง โฟลเดอร์ทำได้อย่างไร
  1.   ?    คลิกขวา > Properties > Desktop > ok
  2.   ?    คลิกขวา > New > Winrar archive
  3.   ?    คลิกขวา > New > Folder
  4.   ?    คลิกขวา > Refresh
 7. Microsoft office world บริษัทใดผลิต
  1.   ?    Adobe
  2.   ?    Apple
  3.   ?    Nokia
  4.   ?    Microsoft
 8. Photoshop cs5 เป็นโปรแกรมที่ใช้งานในด้านใด
  1.   ?    โปรแกรมตัดแต่งภาพ
  2.   ?    โปรแกรมใช้งานอินเทอร์เน็ต
  3.   ?    โปรแกรมตัดต่อวีดีโอ
  4.   ?    โปรแกรมดูหนัง ฟังเพลง
 9. ข้อใดต่อไปนี้คือหน่วยความจำหลักที่อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์
  1.   ?    CPU
  2.   ?    แฟลชไดวร์ (USB Flash drive)
  3.   ?    ฮาร์ดดิสก์ (Harddisk)
  4.   ?    แรม (ram)
 10. คอมพิวเตอร์ชนิดใดที่สามารถพกพาได้สะดวกที่สุด
  1.   ?    คอมพิวเตอร์แบบเดสก์ทอป
  2.   ?    ซุปเปอร์คอมพิวเตอร์
  3.   ?    โน๊ตบุ๊ค
  4.   ?    มินิคอมพิวเตอร์
 11. หน่วยประมวลผลกลางคอมพิวเตอร์มีชื่อเรียกย่อว่าอะไร
  1.   ?    Ram
  2.   ?    Rom
  3.   ?    CPU
  4.   ?    Harddisk
 12. ประเภทงานคอมพิวเตอร์แบ่งตามการประมวลผล 3 ชนิด คือ
  1.   ?    แบบอนาล็อค,ดิจิตอล,ไฮบริด
  2.   ?    แบบตั้งโต๊ะ,โน๊ตบุ๊ค,ซุปเปอร์คอมพิวเตอร์
  3.   ?    แบบโน๊ตบุ๊ค,ตั้งโต๊ะ,มินิคอมพิวเตอร์
  4.   ?    แบบดิจิตอล,ไฮบริด,โน๊ตบุ๊ค
 13. ข้อใดที่เรียกหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ได้ถูกต้อง
  1.   ?    ประมวลผล > รับข้อมูล > แสดงผล
  2.   ?    รับข้อมูล > ประมวลผล > แสดงผล
  3.   ?    แสดงผล > รับข้อมูล > ประมวลผล
  4.   ?    แสดงผล > ประมวลผล > รับข้อมูล
 14. ส่วนที่ยึดอุปกรณ์ต่างๆในเครื่องคอมเข้าไว้ด้วยกันอย่างเป็นระเบียบเรียกว่า
  1.   ?    เมนบอร์ด
  2.   ?    ไบออส
  3.   ?    เคส
  4.   ?    โมเด็ม
 15. วิธีการเช็คสเปกเครื่องคอมพิวเตอร์อย่างง่ายทำได้อย่างไร
  1.   ?    คลิกขวา My Document > Properties
  2.   ?    คลิกขวา My Network > Properties
  3.   ?    คลิกขวา My Computer > Properties
  4.   ?    คลิกขวา My Computer > Create shortcut
 16. ระบบปฏิบัติการ ส่วนใหญ่จะติดตั้งไว้ที่ไดวร์ใด
  1.   ?    ไดวร์ A:
  2.   ?    ไดวร์ C:
  3.   ?    ไดวร์ D:
  4.   ?    ไดวร์ E:
 17. เมื่อต้องการ copy โดยกดแป้นพิมพ์ทำได้อย่างไร
  1.   ?    Ctrl + V
  2.   ?    Ctrl + Alt + Delete
  3.   ?    Ctrl + B
  4.   ?    Ctrl + C
 18. ข้อใดไม่ใช่บุคลากรดูแลการฝ่ายปฏิบัติงานเครื่องและบริการ
  1.   ?    นักเขียนการ์ตูน
  2.   ?    พนักงานเก็บรักษาคอมพิวเตอร์
  3.   ?    ผู้ควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์
  4.   ?    ผู้ดูแลระบบ
 19. แป้นพิมพ์เป็นสิ่งที่เห็นและสัมผัสได้เรียกว่าอะไร
  1.   ?    ซอฟแวร์
  2.   ?    ฮาร์ดแวร์
  3.   ?    ระบบปฏิบัติการ
  4.   ?    ไมโครซอฟต์
 20. ข้อใดคือหน่วยเก็บข้อมูลหลัก
  1.   ?    CD-Rom
  2.   ?    Harddisk
  3.   ?    Ram
  4.   ?    Modem
 21. เมนบอร์ดเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอะไร
  1.   ?    CPU
  2.   ?    Harddisk
  3.   ?    CD-Rom
  4.   ?    Moterbord
 22. ปัจจุบันระบบปฏิบัติการ windows มีถึงเวอร์ชั่นอะไร
  1.   ?    Windows xp
  2.   ?    Windows 7
  3.   ?    Windows vista
  4.   ?    Windows me
 23. Windows media player เป็นโปรแกรมใช้งานในด้านใด
  1.   ?    นำเสนอผลงาน
  2.   ?    วาดภาพ
  3.   ?    ตัดต่อภาพ
  4.   ?    ดูหนัง ฟังเพลง
 24. เมื่อเราต้องการกดคีย์ลัดบนแป้นพิมพ์ เพื่อออกจากโปรแกรมต้องทำอย่างไร
  1.   ?    Alt + F5
  2.   ?    Alt + F2
  3.   ?    Alt + F4
  4.   ?    Alt + C
 25. ใครคือผู้สร้าง facebook ขึ้นมา
  1.   ?    มาร์ก ซักเคอร์เบิร์ก
  2.   ?    Barak obama
  3.   ?    Jeckie chan
  4.   ?    Justin bieber
 26. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่แหล่งการค้าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
  1.   ?    พันธุ์พลาซ่า
  2.   ?    เซียร์รังสิต
  3.   ?    โบ้เบ้
  4.   ?    เสรีเซ็นเตอร์
 27. โปรแกรม ESET NOD32 เป็นโปรแกรมในด้านใด
  1.   ?    ป้องกันไวรัส
  2.   ?    ช่วยดาวน์โหลด
  3.   ?    เว็บบราวเซอร์
  4.   ?    แปลงไฟล์
 28. การตั้งชื่อ E-Mail ข้อใดผิด
  1.   ?    lovely-1234@hotmail.com
  2.   ?    june24@gmail.com
  3.   ?    sena_สนุก@hotmail.com
  4.   ?    098_1@thaimail.com
 29. บุคคลใดต่อไปนี้ใช้คอมพิวเตอร์เกิดประโยชน์สูงสุด
  1.   ?    ต้น ใช้คอมพิวเตอร์ในการดาวน์โหลดเพลง
  2.   ?    บอย ใช้คอมพิวเตอร์ในการเล่นเกมส์
  3.   ?    ตาล ใช้คอมพิวเตอร์ในการค้นหาข้อมูลทำรายงาน
  4.   ?    ปราโมทย์ ใช้คอมพิวเตอร์ในการดุหนัง ฟังเพลง
 30. การกดคีย์ลัดบนแป้นพิมพ์ เพื่อปริ้นงานใน Microsoft office word ทำได้อย่างไร
  1.   ?    Ctrl + D
  2.   ?    Ctrl + P
  3.   ?    Ctrl + B
  4.   ?    Ctrl + V
 31. E-Mail คืออะไร
  1.   ?    จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
  2.   ?    โปรแกรมแชท , สนทนา
  3.   ?    เว็บเพจ
  4.   ?    โปรแกรมสื่อสาร
 32. ข้อใดต่อไปนี้คือหน่วยแสดงผล
  1.   ?    ลำโพง
  2.   ?    แป้นพิมพ์
  3.   ?    เครื่องพิมพ์
  4.   ?    เมาส์
 33. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่ส่วนประกอบคอมพิวเตอร์
  1.   ?    ฮาร์ดแวร์
  2.   ?    บุคลากรทางคอมพิวเตอร์
  3.   ?    ซอฟต์แวร์
  4.   ?    หนังสือคอมพิวเตอร์
 34. ระบบปฏิบัติการหรือ OS มีชื่อเรียกเต็มว่าอะไร
  1.   ?    Operating system
  2.   ?    Open soft
  3.   ?    Open system
  4.   ?    Operating soft
 35. อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่แปลงสัญญาณคอมพิวเตอร์ให้ส่งไปตามสายโทรศัพท์ คือข้อใด
  1.   ?    สแกนเนอร์
  2.   ?    โมเด็ม
  3.   ?    ฮับ
  4.   ?    จอภาพ
 36. ที่ป้อนที่อยู่ของเว็บไซต์เรียกว่าอะไร
  1.   ?    Menu bar
  2.   ?    Tool bar
  3.   ?    Refresh
  4.   ?    Address bar
 37. Link หมายถึงอะไร
  1.   ?    หัวข้อต่างๆ ที่สามารถเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ต่างๆได้
  2.   ?    เว็บเพจ
  3.   ?    การอัพโหลด
  4.   ?    หน้าแรกของเว็บไซต์
 38. ถ้าเราต้องการเขียนข้อมูลเก็บไว้ในแผ่น CD ต้องใช้โปรแกรมอะไร
  1.   ?    IDM Manager
  2.   ?    Nero
  3.   ?    Media player
  4.   ?    Winamp
 39. เว็บไซต์ที่ให้บริการในการค้นหาข้อมูลคือข้อใด
  1.   ?    www.sanook.com
  2.   ?    www.thaimai.com
  3.   ?    www.yahoo.com
  4.   ?    www.google.com
 40. โปรแกรมที่ใช้ในการใช้งานอินเทอร์เน็ตเรียกว่าอะไร
  1.   ?    เว็บมาสเตอร์
  2.   ?    เว็บบราวเซอร์
  3.   ?    เว็บเพจ
  4.   ?    โฮมเพจ
 
ċ
แบบทดสอบ+...htm2.htm
(155k)
prapansak_kaew@hotmail.com,
5 มิ.ย. 2554 02:25
Comments