• กิจกรรมพี่สอนน้อง-วาดภาพสร้างสรรค์ | งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนปากช่อง เมื่อวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ณ โดมจำรัสสืบศิริ หอประชุมตะโกราย โรงเรียนปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนปากช่อง ได ...
  ส่ง 26 ก.พ. 2564 09:08 โดย Tanasarn Sirak
 • การประชุมเลือกพืชศึกษางานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนปากช่อง โรงเรียนปากช่อง โดยงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนปากช่องได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกพืชศึกษางานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ในคราวประชุมคณะครูและบุคลากรโรงเรียนปากช่องครั้งที่ 1/2564 วันพุธท ...
  ส่ง 26 ก.พ. 2564 08:25 โดย Tanasarn Sirak
 • การประชุมงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ครั้งที่ 1/2564 โรงเรียนปากช่อง โดยงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนปากช่องได้จัดประชุมคณะกรรมการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เพื่อติตามและวางแผนการดำเนินงานในลำดับป้ายสนองพระราชดำริในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564  ณ ห ...
  ส่ง 26 ก.พ. 2564 08:27 โดย Tanasarn Sirak
 • การอบรมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนปากช่อง โดยงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนปากช่องได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ“การดำเนินงานงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในลำดับป้ายสนองพระราชดำริในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน” ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๑ มีนาคม ...
  ส่ง 1 ม.ค. 2564 08:03 โดย Tanasarn Sirak
แสดงบทความ 1 - 4 จาก 4 รายการ ดูเพิ่มเติม »