Actueel

Hier vind je actuele berichten zowel in tijd als inhoud. De berichten staan hoogstens één maand op deze pagina of zoveel langer of korter tot de datum is verlopen. De berichten worden daarna bewaard in de pagina Archief

Kijk ook op de nieuwspagina van de PCOB 


Videobellen

Geplaatst 31 mrt. 2020 06:00 door Piet Brouwer


Thuis online 

Het is een rare tijd nu, waarin we aan huis zijn gekluisterd en niet bij elkaar op bezoek kunnen. Maar contact onderhouden met familie en vrienden willen we natuurlijk wel graag.
Elkaar spreken kan door gewoon te bellen met uw telefoon.
Of door te videobellen (bijvoorbeeld via WhatsApp, Skype of FaceTime), zodat je elkaar niet alleen hoort maar ook ziet.

Meer weten over hoe u via internet contact kan houden met uw dierbaren? 

Seniorweb heeft alles duidelijk en begrijpelijk op een rij gezegd. 

Klik de link aan voor meer informatie: https://www.seniorweb.nl/thuis-online…

Aanbod uitgever Margriet en Libelle

Geplaatst 26 mrt. 2020 09:05 door Piet Brouwer

Van KBO-PCOB kregen wij het volgende bericht:


Geachte heer / mevrouw,

Omdat door maatregelen die verband houden met het indammen van het coronavirus, eenzaamheid van senioren op de loer ligt, heeft de uitgever van Margriet en Libelle ons benaderd met een aanbod voor leden van PCOB en KBO. Het aanbod houdt in dat de uitgever in april eenmalig per post aan vrouwelijke leden een Margriet of Libelle wil sturen. Het lijkt ons inderdaad dat een tijdschrift een aangename verrassing kan zijn in deze moeilijke tijd. Vandaar dat we hebben afgesproken dat zij in de maand april een tijdschrift per post sturen naar vrouwelijke leden van PCOB en KBO (m.u.v. diegenen die al een abonnement hebben op Libelle of Margriet).

Voor alle duidelijkheid wil ik melden dat we hierbij de regels voor AVG uiteraard in acht nemen. We zullen een overeenkomst opstellen waarin wordt opgenomen dat de uitgeverij de adressen eenmalig kan gebruiken voor verzending per post en dat na verzending het adressenbestand onmiddellijk vernietigd moet worden. Er zal na afloop niemand worden benaderd met het aanbod van een abonnement op het tijdschrift.

Ik hoop van harte dat leden zullen genieten van dit extra tijdschrift.

Met hartelijke groet,
Janneke van den Hoek
Beleidsadviseur dienstverlening

Nieuwsbrief

Geplaatst 25 mrt. 2020 11:04 door Piet Brouwer

Beste mensen,

Bij het magazine dat u bezorgd heeft gekregen is dit keer geen Nieuwsbrief ingesloten. Onze redacteur heeft de Nieuwsbrief wel klaargemaakt maar de drukkerij Goed Punt, die deel uitmaakt van de werkorganisatie van Syndion, is gesloten. De digitale versie van de Nieuwsbrief kunt u overigens wel vinden op PCOB Liesveld-Google sites.
Klik hier voor de digitale versie van de Nieuwsbrief 

Het corona-virus waart rond en het besmettingsgevaar heeft natuurlijk ook gevolgen voor onze vereniging.

U zult begrijpen dat onze Paasmiddag op DV donderdag 9 april in de Vijverhof geen doorgang kan vinden. Ook de voorbereidingen voor het reisje, dat door u tijdens de laatste bijeenkomst enthousiast werd ontvangen staan op een laag pitje.

In de Nieuwsbrief van de maand april hopen wij u duidelijkheid te geven over het al of niet doorgaan van de bijeenkomst die in de maand mei gepland staat.

Let goed op uzelf en op elkaar en weet ons als bestuur te vinden wanneer dat nodig is. De adressen vindt u in het oranje jaarboekje.

“Het eerste licht van Pasen breekt al een beetje door. Met dit licht in de rug kunnen wij het volhouden in het donker.” (Ds. René de Reuver, scriba van de PKN)


Met hartelijke groeten,

Nico Jongerius (voorz.)Egypte, land van farao’s, slavernij, christenen en moslims

Geplaatst 12 mrt. 2020 04:13 door Piet Brouwer   [ 25 mrt. 2020 11:13 bijgewerkt ]

Ds. P.G. Weeber verzorgde, samen met zijn helpende hand hr. Veenman, dinsdag 10 maart 2020 een presentatie voor PCOB-Liesveld met als thema “Egypte, land van farao’s, slavernij, christenen en moslims” deel 1.

Onze voorzitter, Nico Jongerius, heette iedereen hartelijk welkom.
“We zijn blij met zo’n grote opkomst. U hebt het slechte weer en de virussen getrotseerd”.
Nico las uit Exodus 2 over de geboorte van Mozes. Hoe alles volgens Gods plan verloopt. Hoe de dochter van farao, de bedreiger, wordt gebruikt om Gods plan te volvoeren. Mozes werd de man die het volk Israël uit Egypte mocht leiden.

Ds. Weeber vertelde heel veel. Ik zal proberen er een schets van weer te geven.

De Nijl

Alles concentreert zich rond de Nijl. Het gebied aan weerszijden is heel vruchtbaar. Het ziet eruit als de Hof van Eden. De Witte Nijl is een rivier in Afrika die als de Victorianijl uit het Victoriameer ontspringt. De rivier stroomt door Oeganda en komt bij Nimule Zuid-Soedan binnen. Vanaf hier heet het de Bergnijl en stroomt op een gegeven moment het Nomeer binnen. Vanaf hier heet ze de Witte Nijl. Bij de stad Khartoem komt ze samen met de Blauwe Nijl om de Nijl te vormen zoals wij die kennen.

Het oude Egypte.

Nadat prinses Neith-Hotep trouwde met de veldheer-koning Narmer werd hij de eerste heerser van het verenigde Egypte die volgens de oud Egyptische traditie aan het begin staat van de 31 faraonische dynastieën waarin de oude geschiedenis van Egypte verdeeld wordt:
 • Het Oude Rijk. Dit eindigt rond 2150 v Chr. Bij farao Pepi 2. Het centrale gezag wordt ondermijnd.
 • Het Middenrijk. Rond 2040 v. Chr. verenigt Mentoehotep Nebhetepre het rijk opnieuw en begint een 2e bloeitijd.
 • Het Nieuwe Rijk. Dit werd een nieuw hoogtepunt voor de Egyptische beschaving tot Ramses 3 te maken kreeg met de invallende Zeevolken vanuit de Middellandse Zee.
 • En de Late Periode. Toen zijn de piramides van Gizeh gebouwd. Dit getuigt van de macht van de faraonische staat en ideologie. Egypte kende in deze periode grote bloei toen ze deel werden van het Perzische Rijk.
In de Egyptische hoofdstad Caïro staat het Nationaal Museum. Het museum is opgericht in 1858 met een verzameling van de vondsten die egyptoloog Auguste Mariette heeft gedaan. In 2011 tijdens protesten tegen president Moebarak werd het museum geplunderd. Er verdwenen twee farao beeldjes en enkele oude mummies werden beschadigd. Het graf van farao Toetanchamon is hier.

Op het plateau van Gizeh is een Pyramide complex. Een Pyramide is een stenen bouwwerk dat als graf monument dient voor de farao. De farao werd na overlijden gemummificeerd en met kostbaarheden en persoonlijke bezittingen in het binnenste van de Pyramide gelegd.

Het complex bestaat uit de hoofd Pyramide en drie kleinere. En is gebouwd als graftombe voor farao Mykerinos. Het complex omvat nog andere Pyramides waar koningin Khamerernebti 2 en twee onbekende koninginnen zijn begraven. De dodentempel van Menkaure is de compleetst bewaard gebleven dodentempel. Gemaakt van kalksteen, graniet en tichelsteen. De Pyramide van Chefren is de graftombe van koning Chefren of Khafra.

De steen van Rosetta.

De donkere granieten steen werd in 1799 door Franse genietroepen ontdekt tijdens de expeditie van Napoleon naar Egypte en aan generaal Champollion overhandigd. De steen bleek een belangrijke sleutel te zijn voor het ontcijferen van hiërogliefen.

Eén tekst staat op drie verschillende manieren geschreven.
 • In het Egyptisch d.m.v. hiërogliefen.
 • In het Egyptisch d.m.v. demotisch schrift.
 • In het Griekse alfabet.
De tekst op de steen is een dankbetuiging van de priesters van Memphis aan koning Pholemaeus 5 Epiphanes. Champollion kon d.m.v. het vergelijken van Grieks en hiërogliefen tot de sleutel komen van ontcijfering. Het viel Champollion op dat de naam geschreven in een cartouche een koningsnaam moest voorstellen.

Een cartouche is een ovale omcirkeling van de naam van Egyptische koningen en koninginnen in hiërogliefen. Aan de hand van een cartouche kan men zien dat het gaat om een farao en niet om een god. De term cartouche stamt van de soldaten van Napoleon. Voor hen leek de vorm op hun patronen ( cartouche)

De Egyptische mythologie is de verzameling verhalen over de goden zoals die in het oude Egypte vereert werden. Ik zal er een paar noemen.
 • Isis. De Egyptenaren beschouwden haar als een machtige tovenares wiens krachten zelfs die van de zonnegod overtroffen.
 • Horus. Deze was het meest met de farao verbonden. Hij was heerser over de kosmos evenals god van het koningschap. Bij het bestijgen van de troon koos de farao daarom een “Horus-naam”.
 • Ra. De zonnegod. De schepper god. Als zonnegod voer hij elke dag in zijn boot naar de hemel waarna hij in het westen stierf. Gedurende de nacht kwam hij weer tot leven in de onderwereld waarna hij opkwam in het oosten.

Gedicht

Lieneke bedankte ds. Weeber voor de interessante presentatie.
“Handen geven kan nu even niet maar onze welgemeende dank”.

Ik sloot af met een gedicht van Jiooda “Israël, Mijn uitverkoren volk uit oude tijden”.


Ik heb er een paar coupletjes uit gekozen.

Hoor ik nu mijn kinderen zuchten, klagen
en lijden onder farao’s slavernij?
Ik stuur Mozes in Mijn welbehagen
hij koopt ze met Mijn wondermachten vrij.

Mozes die dit hoorde zei met grote schrik:
“Wie ben ik, want ik kan niet zo goed spreken”.
God zei tot hem met enige vertoornde blik
“Ik geef je Aáron mee, want die kan preken”.

“Dat is fijn, maar wat zeg ik tegen farao,
En namens wie mag ik dan zeggen dat ik spreek?”.
“Ik Ben die Ik Ben, zeg dat zeer nadrukkelijk zo,
Ik ben de God der wereld, waar gij u op verkeek”.

Als de laatste plaag laat God Zijn Almacht zien
de eerstgeboren telg van mens en dier gaat dood
Farao’s eerstgeborene die mocht worden gezien
werd die nacht door deze Engel van verderf gedood.

Toen farao het volk had laten gaan
zag God van ver reeds een ontmoediging
Daarom gaf Hij het volk vroegtijdig te verstaan
niet langs Filistijnen, dat is een slecht begin.

De start verliep voorspoedig, God ging aan hen vooraan
dat was van ver te zien, in een grote witte wolk
Bij nacht een wolk van vuur, een teken van Zijn Faam
dat was bedoelt als gids en rustpunt voor Zijn volk.

De honger werd gestild met brood uit de hemel
Manna, heette dat, en het viel neer als dauw
Ieder kreeg zijn deel, zo was er geen gezemel
nam je teveel dan kreeg je heel vlug berouw.

Na 40 lange jaren, vaak vechtend doorgebracht in de woestijnen
komt Mozes weer aan de Jordaan te staan en kijkt naar het beloofde land
God is daar ook en wil in de bergen zijn graf omlijnen
“Ik breng jou naar een beter oord, waar je wandelt aan Mijn Hand”. 

En dat wandelen aan Zijn Hand wensen we elkaar toe.


Lieneke Jopse 

Gehele gedicht nalezen? Dat kan, klik hier.

 

 

 

 

 

 

 

Oefenen koortje

Geplaatst 27 feb. 2020 06:32 door Piet Brouwer   [ 27 feb. 2020 07:46 bijgewerkt ]

Wilt u meezingen in het gelegenheidskoortje voor de Paasviering?

Kom dan oefenen op:
 • maandag 23 maart
 • maandag 30 maart
 • maandag 6 april.
O.l.v. Gerry Kortlever kunt u zingen om 15.30 uur in de Vijverhof.  
           

Er is hoop om verder te komen

Geplaatst 20 feb. 2020 10:08 door Piet Brouwer

Albert Mout, teamleider vrienden van De Hoop, verzorgde de presentatie tijdens de jaarvergadering PCOB-Liesveld van 18 februari 2020.
Hij was vergezeld van een cliënt van De Hoop, Wilma, die ons haar levensverhaal wilde vertellen.

We geloven dat je waardevol bent en dat er hoop is om verder te komen

Stichting De Hoop is een christelijke ggz instelling die hulp biedt aan kinderen, jongeren en volwassenen met psychische problemen en verslavingsproblematiek. Aanvankelijk was de Stichting alleen gericht op drugsverslaafden. Tegenwoordig kunnen ook mensen met andere verslavingen en psychosociale problemen geholpen worden. In 1975 werd in Dordrecht, gesteund door een aantal plaatselijke kerken, het initiatief tot hulpverlening en opvang van drugsverslaafden genomen. Dit jaar, om precies te zijn 7 november 2020, bestaat De Hoop 45 jaar. Het uitgangspunt is Spreuken 24:11 “Red hen die opgepakt zijn om te sterven, wee als u zich afzijdig houdt van wie wankelend ter slachting gaat”.

Iedereen kan in het leven tegen problemen aanlopen waar je zelf niet zomaar uitkomt. De Hoop zoekt passende hulp voor jouw situatie. Ieder mens is welkom. “We geloven dat je waardevol bent en dat er hoop is om verder te komen”. In een liefdevolle omgeving wordt er aan herstel gewerkt mét een hoopvol toekomstperspectief. Soms is het nodig om een korte tijd in één van onze klinieken opgenomen te worden. Na de opname volgt een ambulant traject voor verdere behandeling. Wanneer er sprake is van psychische- én verslavingsproblemen, de zgn. dubbel diagnose, kan de opname anders zijn.

De Hoop helpt mensen op weg naar een nieuw leven. God is de Schepper en Heelmeester. Voor dit alles is veel geld nodig. Door gewijzigde wetgeving wordt door overheid en verzekeraars maar een deel van de onkosten vergoed. Vrienden van De Hoop zorgt voor de overige financiële middelen. Zoals presentaties en acties o.a. Cycle for Hope.

Naast financiële steun is uw gebed noodzakelijk.

Ik snapte het leven niet. En God niet

Het levensverhaal van Wilma.
Wilma komt uit een gezin met een ongelovige, verslaafde vader, en een gelovige moeder. Moeder was niet tegen de situatie opgewassen. Toen ook nog een broertje op 14 jarige leeftijd overleed ging Wilma vluchtgedrag vertonen.. Ze ging veel drinken en later drugsgebruiken. Ze is 25 jaar verslaafd geweest. Is 10 keer in De Hoop behandeld maar kon het traject niet volbrengen. Toch mocht ze iedere keer terugkomen. In de gevangenis beviel ze van een kindje. Later kreeg ze nog een kindje helemaal alleen in een drugspand. Toen de kinderen 5 en 8 jaar waren zijn ze uit huis geplaatst. Voor Wilma kwam de drugs altijd op nummer één! Tijdens een bijna dood ervaring na een overdosis in een kraakpand riep Wilma in doodsnood: “God, als U bestaat. Help me dan”. En God hielp haar. Ze ging terug naar De Hoop. Heeft een liefdevolle behandeling afgerond en mag nu een opleiding volgen aan de interne opleidingsschool van De Hoop. Het is haar verlangen om anderen over haar leven te vertellen en dat er echt HOOP is bij Hem.

Intussen zijn haar schulden afgelost, heeft ze weer een huisje en mag weer moeder zijn. In het weekend en de vakanties wonen de kinderen bij hun moeder.

Wat een aangrijpende levensweg.

Het is belangrijk om te weten dat er mensen om je heen staan

Lieneke bedankt Albert voor de presentatie en Wilma voor het delen van haar leven met ons.

“Uit ervaring weet ik hoe waardevol het is dat er een organisatie bestaat zoals u die vertegenwoordigd. Verslavingen komen overal voor. Dan is die je willen steunen. Maar ook om te weten dat De Hoop bestaat waar professionals werken die je de weg kunnen wijzen als je het zelf niet meer weet.

Naast de hulp die professionals je bieden is vaak het enigste wat je nog voor de desbetreffende persoon kunt doen: Bidden. Omdat ik denk dat een kind het teerst aan je hart ligt heb ik als afsluiting “Gebed voor mijn kinderen” gekozen.

Ook speciaal voor jou, Wilma. Je moeder zal ook voor je gebeden hebben toen jij en zij het zo zwaar hadden. Piet Brouwer heeft een mooie opname gevonden op YouTube. Elly van Zanten gaat dit nu voor u zingen”.

Ik leg de namen van mijn kinderen in Uw handen
Graveer Gij ze daarin met onuitwisbaar schrift
Dat niets of niemand ze meer ooit daaruit kan branden
Ook niet als satan ze straks als de tarwe zift.

Houdt Gij mijn kinderen vast als ik ze los moet laten
En laat altijd Uw kracht boven hun zwakheid staan
Gij weet hoe mateloos de wereld hen zal haten
Als zij niet in het schema van de wereld gaan

Ik vraag U niet mijn kinderen elk verdriet te sparen
Maar wees Gij wel hun troost, als ze eenzaam zijn en bang
Wil om Uws Naam wil hen in Uw verbond bewaren
En laat ze nooit van U vervreemden
Nooit hun leven lang.

Lieneke Jopse

 

 

Lief en Leed

Geplaatst 5 feb. 2020 10:10 door Piet Brouwer

Zoals bekend is Jan Fredikze tijdens de jaarwisseling getroffen door een herseninfarct. Na verblijf in het ziekenhuis wordt hij sinds het begin februari verpleegd in de Hoogstraat Revalidatie. 
Zijn adres is: 

Jan Fredrkze
De Hoogstraat
Rembrandstraat 10
3583 TM Utrecht.

PASSIE EN PAASCONCERT URKER MANS FORMATIE IN ALBLASSERDAM

Geplaatst 29 jan. 2020 10:46 door Piet Brouwer


Op zaterdag 28 maart 2020 geeft de bekende Urker MANS Formatie een concert in de Havenkerk in Alblasserdam.Ze brengen een programma ten gehore met nieuw repertoire van paasliederen waarin een opbouw van het verstilde passiegedeelte naar het uitbundige paasgedeelte is verwerkt.
De overgang van Passie naar Pasen wordt uitgebeeld door een instrumentale solo op het orgel. Jan Lenselink bespeelt het orgel en geeft invulling aan de rode draad in het verhaal. De Urker Mans Formatie heeft voor deze concertserie een nieuwe cd opgenomen waarop het gehele programma terug te vinden is. Enkele titels zijn: Eli, Eli, Lama Sabachthani, De Kruisweg, The Man on the middle Cross en Het is volbracht! 

Dirigent Martin Mans weet de aandacht vast te houden en de luisteraar mee te voeren in het muzikale verhaal. De zangers van de Urker MANS Formatie zingen in Urker dracht en vormen één geheel. Daarnaast heeft elke zanger een unieke solorol. De groep bestaat uit goed geoefende, deels professionele, zangers die de bezoeker een afwisselende voorstelling biedt.

Bijzonderheden:

Datum : zaterdag 28 maart 2020
Aanvang : 15.00 uur.
Locatie : Havenkerk, Ieplaan 9, Alblasserdam
Toegang : € 18,50. Online en bij reservering € 17,-. Kinderen t/m 11 jaar gratis. ANBO/KBO/PCOB-leden betalen op vertoon van de lidmaatschapspas € 14,=.

Reserveren : www.martinmans.nl of op de reserveerlijn: 06 – 25 39 19 03.
Voorverkoop van kaarten bij: Boekhandel De Schuilplaats, Plantageweg 13a, Alblasserdam.

URKER MANS FORMATIE

Deze zanggroep is in 2012 met haar optredens begonnen. Een serie zomer- en kerstconcerten maakt elk jaar deel uit van het programma. De Passie en Paasserie is een nieuw onderdeel. Bijzonder is dat ze voorafgaand aan de concerten een cd met het paasrepertoire hebben opgenomen zodat het programma in deze vorm mee naar huis genomen kan worden.

De programmaopbouw is niet zomaar tot stand gekomen. Zorgvuldig zoekt de dirigent naar een verhaallijn waarop hij zijn arrangementen afstemt. Vele arrangementen heeft hij zelf gemaakt waarmee hij de beleving in de muziek kan leggen. De teksten van Margreeth Ras lenen zich uitstekend voor een vierstemmige bewerking en raken het hart.

De formatie is een actieve groep die al vele cd’s heeft samengesteld en uitgebracht. Een heuse DVD met een filmscript is ook van hun hand verschenen. De titel van deze DVD is ‘Geloof, hoop en liefde’. De mannen zingen met overgave en beleving en dat is de horen tijdens de concerten.

De Cliëntondersteuner wijst de weg, maar niemand weet haar te vinden.

Geplaatst 29 jan. 2020 10:29 door Piet Brouwer   [ 29 jan. 2020 10:32 bijgewerkt ]

Dagblad Trouw opent vandaag een artikel met bovenstaande de kop 'De Cliëntondersteuner wijst de weg, maar niemand weet haar te vinden.'
Bureaucratie in de zorg. Wie vastloopt in het zorgsysteem kan aankloppen bij een cliëntondersteuner.
maar veel mensen lopen die steun mis omdat ze er niet van weten.

Lees het artikel hieronder: 

De eerste vraag die bij je op komt: 'Hoe is dat in ons gebied geregeld?'

Cliëntondersteuners werken los van de gemeenten. Je kunt erop aandringen dat zo iemand erbij komt als de gesprekken plaatsvinden. Ja zelfs bij de aanvragen kunnen ze assisteren.
Als je op cliëntondersteuner googelt vind je verschillende adressen.
MEE is de meest gebruikelijke. Website: meeplus.nl

Jaarvergadering

Geplaatst 25 jan. 2020 00:18 door Piet Brouwer   [ 27 jan. 2020 03:48 bijgewerkt ]

Uitnodiging en agenda voor de jaarvergadering PCOB-Liesveld op dinsdag 18 februari 2020 in de Hof van Ammers om 19.30 uur.


1. Opening door de voorzitter.

2. Notulen jaarvergadering 2019.

3. Financieel verslag door de waarnemend penningmeester, mevr. A. Rijkse-Korver, over 2019.

a. Jaarrekening. klik hier  en resultaatrekening klik hier 

b. Verslag kascommissie. klik hier

c. Benoeming nieuwe kascommissie.

d. Begroting 2020. klik hier 

4. Jaarplan 2020.

5. Bestuursverkiezing.

a. Het bestuur stelt voor mevrouw A. Rijkse-Korver voor te dragen als penningmeester.

b. Het bestuur heeft tevens twee personen bereid gevonden het bestuur te komen versterken. Mevrouw P. van Wijk en mijnheer A.A. den Besten.

Namen van tegenkandidaten kunnen ingeleverd worden bij de secretaresse voor 10 februari 2020.

6. Rondvraag

7. Pauze.

8. Stichting De Hoop is onze gast.

9. Sluiting.


Na afloop napraten onder het genot van een drankje.


1-10 of 24