Головна

Предметно-циклова комісія іноземної філології
Предметно-циклова комісія іноземної філології забезпечує якісну мовну підготовку студентів та учнів ліцею. Процес навчання тісно пов'язаний з майбутньою професією та спрямований на формування іншомовної комунікативної компетентності студентів та учнів.
Іноземні мови, які викладаються:
  • англійська мова
  • німецька мова
  • французька мова
  • іспанська мова
Предмети, які викладаються:
  • іноземна мова
  • іноземна мова за професійним спрямуванням
  • методика навчання іноземної мови
  • практичний курс іноземної мови
  • література країни, мова якої вивчається
  • історія, географія, культура країни, мова якої вивчається