Υπηρεσίες

Για ιδιώτες:
 • Desktops
 • Laptops
 • Netbooks
 • Εγκαταστάσεις
 • Επιδιορθώσεις
 • Αναβαθμίσεις
Για επιχειρήσεις:
 • Servers
 • Workgroups
 • Εγκαταστάσεις
 • Επιδιορθώσεις
 • Αναβαθμίσεις
 • Λύσεις απόδοσης
 • Προτάσεις marketing
 • Βελτιστοποίηση Συστημάτων
 • Ιστότοποι (websites)
Διδασκαλία/Εκμάθηση σε:
 • Microsoft Windows
  • Windows XP
  • Windows Vista
  • Windows 7
  • Windows 8
 • GNU/Linux
 • Εφαρμογές Γραφείου
 • Χρήση Internet
  • Αναζήτηση
  • Ασφαλής περιήγηση
  • Κοινωνική Δικτύωση
  • Διαμοιρασμός αρχείων
  • Αλληλογραφία
  • Επικοινωνίες
Εκμάθηση Προγραμματισμού για: