Home            ด้วยกลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จะจัดทดสอบความรู้ทางวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 (Chulabhorn‘s Science-Math Test 2017) 
 • ระดับชั้นประถมศึกษา วันเสาร์ ที่ 26 สิงหาคม 2560 
 • ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น วันเสาร์ ที่ 11 พฤศจิกายน 2560 
            โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนระดับชั้นประถมได้ทบทวนความรู้ทางวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์อยู่เสมอ และกระตุ้นให้นักเรียนได้เตรียมความพร้อมในการสอบเข้าศึกษาต่อในระดับสูงต่อไป นอกจากนี้เพื่อบริการทางวิชาการแก่นักเรียนในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยแต่ละโรงเรียน  จึงขอเชิญชวนผู้สนใจทั่วไปที่มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดสมัครเข้าสอบ


ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ประกาศผลการสอบ SMT 2017 ระดับ ม.ต้น ประกาศกลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเรื่อง  ผลการทดสอบความรู้วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ประจำปีการศ ...
  ส่ง 14 พ.ย. 2560 07:12 โดย จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ SMT2017 ระดับ ม.ต้น ประกาศกลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ การทดสอบความรู้วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร ...
  ส่ง 9 พ.ย. 2560 02:45 โดย สกลเกียรติ ขันทอง
 • รับสมัครทดสอบความรู้ทางวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ระดับ ม.ต้น (SMT2017) ประกาศกลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเรื่อง  การทดสอบความรู้วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ประจำปีการศ ...
  ส่ง 11 ก.ย. 2560 19:29 โดย จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
 • ประกาศผลการทดสอบ SMT2017 ระดับประถมศึกษา (ฉบับแก้ไข) ประกาศผลการทดสอบ SMT2017 ระดับประถมศึกษา (ฉบับแก้ไข)คลิกเพื่ออ่านประกาศ
  ส่ง 30 ส.ค. 2560 04:46 โดย จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
 • ประกาศผลการทดสอบ SMT2017 ระดับประถมศึกษา ประกาศผลการทดสอบ SMT2017 ระดับประถมศึกษาคลิกเพื่ออ่านประกาศ
  ส่ง 28 ส.ค. 2560 14:16 โดย จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 8 รายการ ดูเพิ่มเติม »