Home


            ด้วยกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จะจัดทดสอบความรู้ทางวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 (Chulabhorn‘s Science-Math Test 2018) 
 • ระดับชั้นประถมศึกษา
  • สมัครวันที่ 9 สิงหาคม ถึง 17 สิงหาคม 2561
  • สอบวันเสาร์ ที่ 25 สิงหาคม 2561
 • ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
  • รับสมัครวันที่ 20 สิงหาคม - 29 ตุลาคม 2561
  • สอบวันเสาร์ ที่ 3 พฤศจิกายน 2561
            โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนระดับชั้นประถมได้ทบทวนความรู้ทางวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์อยู่เสมอ และกระตุ้นให้นักเรียนได้เตรียมความพร้อมในการสอบเข้าศึกษาต่อในระดับสูงต่อไป นอกจากนี้เพื่อบริการทางวิชาการแก่นักเรียนในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยแต่ละโรงเรียน  จึงขอเชิญชวนผู้สนใจทั่วไปที่มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดสมัครเข้าสอบ

ดาวน์โหลดใบสมัคร >>  ระดับประถมศึกษา : : ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ประกาศรับสมัครทดสอบความรู้ SMT2018 ระดับ ม.ต้น ประกาศกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)เรื่อง  การทดสอบความรู้วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ประจำปีการศึกษา 2561(Chulabhorn‘s ...
  ส่ง 3 ก.ย. 2561 09:15 โดย จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
 • ประกาศผลการทดสอบ ระดับประถมศึกษา SMT2018 ประกาศผลการทดสอบ ระดับประถมศึกษา SMT2018        ด้วยกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ได้จัดโครงการทดสอบความรู้วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 ระดับชั้นประถมศึกษา (CHULABHORN ...
  ส่ง 29 ส.ค. 2561 23:01 โดย สกลเกียรติ ขันทอง
 • ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์ทดสอบความรู้ SMT2018 ระดับประถมศึกษา รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์ทดสอบความรู้        ด้วยกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ได้จัดโครงการทดสอบความรู้วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 ระดับช ...
  ส่ง 23 ส.ค. 2561 21:49 โดย สกลเกียรติ ขันทอง
 • ประกาศรับสมัครทดสอบความรู้ SMT2018 ระดับประถมศึกษา ประกาศกลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเรื่อง  ผลการทดสอบความรู้วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์  ระดับประถมศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2561 ...
  ส่ง 7 ส.ค. 2561 02:14 โดย สกลเกียรติ ขันทอง
 • ประกาศผลการสอบ SMT 2017 ระดับ ม.ต้น ประกาศกลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเรื่อง  ผลการทดสอบความรู้วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ประจำปีการศ ...
  ส่ง 14 พ.ย. 2560 07:12 โดย จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 12 รายการ ดูเพิ่มเติม »