หน้าแรก

ขอต้อนรับสู่ส่วนงานรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)

เอกสารประกอบการรายงานตัว

สมัครออนไลน์ ระบบบริการแล้ว

ม.1 และ ม.4 เอกสารที่ต้องส่ง โปรดอ่าน
1. ใบสมัครพิมพ์จากระบบ
2. ปพ.1 หรือหนังสือรับรองผลการเรียน (ตามแบบของโรงเรียนจุฬาภรณ์ฯ)
3. ใบเสร็จชำระเงินค่าสมัครสอบ

การจัดส่งเอกสารหลักฐานการสมัคร
ส่งมาที่ งานรับสมัครนักเรียน
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
เลขที่ 299 หมู่ 2 ตำบลสตึก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 31150

ติดต่อสอบถาม
ครูนันทวัน คำสียา 091-329-7199
ครูปิ่นวรัศมิ์ สาแก้ว 082-1349883
ครูอมรรัตน์ นิธุรัมย์ 089-8459025

กำหนดการรับสมัคร
    ม.1 วันที่ 1 สิงหาคม ถึง 4 กันยายน 2561
    ม.4 วันที่ 1-31 สิงหาคม 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรอบแรก
ระดับ ม.1 ภายในวันที่ 29 กันยายน 2561
ระดับ ม.4 -

กำหนดการสอบคัดเลือกฯ รอบแรก
ระดับ ม.1
    รอบที่ 1 วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561
    รอบที่ 2 วันที่ -- มกราคม 2562
ระดับ ม.4
    รอบที่ 1 วันที่ 18 พฤศจิกายน 2561
    รอบที่ 2 วันที่ -- มกราคม 2562

กำหนดการประกาศผลการสอบคัดเลือกฯ
ระดับ ม.1
    รอบที่ 1 วันที่ 21 ธันวาคม 2561
    รอบที่ 2 วันที่ 30 มกราคม 2562
ระดับ ม.4
    รอบที่ 1 วันที่ 14 ธันวาคม 2561
    รอบที่ 2 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562

เขตพื้นที่บริการ ที่มีสิทธิ์สมัครเข้าเรียน (ยึดตามที่ตั้งของโรงเรียน)
    บุรีรัมย์, สุรินทร์, นครราชสีมา, ศรีสะเกษ, มหาสารคาม, ชัยภูมิ