หน้าแรก

ขอต้อนรับสู่ส่วนงานรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)


สมัครออนไลน์ ระบบบริการแล้ว

ม.1 และ ม.4 เอกสารที่ต้องส่ง โปรดอ่าน
1. ใบสมัครพิมพ์จากระบบ
2. ปพ.1 หรือหนังสือรับรองผลการเรียน (ตามแบบของโรงเรียนจุฬาภรณ์ฯ)
3. ใบเสร็จชำระเงินค่าสมัครสอบ

การจัดส่งเอกสารหลักฐานการสมัคร
ส่งมาที่ งานรับสมัครนักเรียน
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
เลขที่ 299 หมู่ 2 ตำบลสตึก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 31150

ติดต่อสอบถาม
ครูนันทวัน คำสียา 091-329-7199
ครูปิ่นวรัศมิ์ สาแก้ว 082-1349883
ครูอมรรัตน์ นิธุรัมย์ 089-8459025

กำหนดการรับสมัคร
    ม.1 วันที่ 1 สิงหาคม ถึง 4 กันยายน 2561
    ม.4 วันที่ 1-31 สิงหาคม 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรอบแรก
ระดับ ม.1 ภายในวันที่ 29 กันยายน 2561
ระดับ ม.4 -

กำหนดการสอบคัดเลือกฯ รอบแรก
ระดับ ม.1
    รอบที่ 1 วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561
    รอบที่ 2 วันที่ -- มกราคม 2562
ระดับ ม.4
    รอบที่ 1 วันที่ 18 พฤศจิกายน 2561
    รอบที่ 2 วันที่ -- มกราคม 2562

กำหนดการประกาศผลการสอบคัดเลือกฯ
ระดับ ม.1
    รอบที่ 1 วันที่ 21 ธันวาคม 2561
    รอบที่ 2 วันที่ 30 มกราคม 2562
ระดับ ม.4
    รอบที่ 1 วันที่ 14 ธันวาคม 2561
    รอบที่ 2 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562

เขตพื้นที่บริการ ที่มีสิทธิ์สมัครเข้าเรียน (ยึดตามที่ตั้งของโรงเรียน)
    บุรีรัมย์, สุรินทร์, นครราชสีมา, ศรีสะเกษ, มหาสารคาม, ชัยภูมิ