หน้าแรก

ขอต้อนรับสู่ส่วนงานรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

สมัครออนไลน์
การจัดส่งเอกสารหลักฐานการสมัคร
ส่งมาที่ งานรับสมัครนักเรียน
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
เลขที่ 299 หมู่ 2 ตำบลสตึก 
อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 31150

ติดต่อสอบถาม
ครูนภาพร เทียมทะนง โทร.091-8046564
ครูอมรรัตน์ นิธุรัมย์ โทร.089-8459025

กำหนดการรับสมัคร
    ม.1 วันที่ 14 กันยายน - 30 ตุลาคม 2563
    ม.4 วันที่ 1-31 สิงหาคม 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรอบแรก
ระดับ ม.1 ตรวจสอบในระบบหลังชำระเงิน
ระดับ ม.4 ไม่เกินวันที่ 15 กันยายน 2563

กำหนดการสอบคัดเลือกฯ 
ระดับ ม.1
    รอบที่ 1 วันเสาร์ที่ 23 มกราคม 2564
    รอบที่ 2 วันเสาร์ที่ 6 มีนาคม 2564
ระดับ ม.4
    รอบที่ 1 วันอาทิตย์ ที่ 22 พฤศจิกายน 2563
    รอบที่ 2 วันที่ 30-31 มกราคม 2564

กำหนดการประกาศผลการสอบคัดเลือกฯ
ระดับ ม.1
    รอบที่ 1 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564
    รอบที่ 2 วันที่ 31 มีนาคม 2564
ระดับ ม.4
    รอบที่ 1 วันที่ 22 ธันวาคม 2563
    รอบที่ 2 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564

เขตพื้นที่บริการ ที่มีสิทธิ์สมัครเข้าเรียน (ยึดตามที่ตั้งของโรงเรียน)
    บุรีรัมย์, สุรินทร์, นครราชสีมา, ศรีสะเกษ, มหาสารคาม, ชัยภูมิ