หน้าแรก

ขอต้อนรับสู่ส่วนงานรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

สมัครออนไลน์

ม.1 และ ม.4 เอกสารที่ต้องส่ง โปรดอ่าน
1. ใบสมัครพิมพ์จากระบบ
2. ปพ.1 หรือหนังสือรับรองผลการเรียน (ตามแบบของโรงเรียนจุฬาภรณ์ฯ)
3. ใบเสร็จชำระเงินค่าสมัครสอบ

การจัดส่งเอกสารหลักฐานการสมัคร
ส่งมาที่ งานรับสมัครนักเรียน
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
เลขที่ 299 หมู่ 2 ตำบลสตึก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 31150

ติดต่อสอบถาม
ครูเพ็ญนภา เพ็งวิสาภาพพงษ์
โทร.0885633577

กำหนดการรับสมัคร
    ม.1 วันที่ 1 สิงหาคม ถึง 4 กันยายน 2562
    ม.4 วันที่ 1-31 สิงหาคม 2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรอบแรก
ระดับ ม.1 ตรวจสอบในระบบหลังชำระเงิน
ระดับ ม.4 -

กำหนดการสอบคัดเลือกฯ 
ระดับ ม.1
    รอบที่ 1 วันเสาร์ ที่ 9 พฤศจิกายน 2562
    รอบที่ 2 รอประกาศ
ระดับ ม.4
    รอบที่ 1 วันอาทิตย์ ที่ 17 พฤศจิกายน 2562
    รอบที่ 2 รอประกาศ

กำหนดการประกาศผลการสอบคัดเลือกฯ
ระดับ ม.1
    รอบที่ 1 วันที่ 17 ธันวาคม 2562
    รอบที่ 2 วันที่ 28 มกราคม 2563
ระดับ ม.4
    รอบที่ 1 วันที่ 17 ธันวาคม 2562
    รอบที่ 2 วันที่ 30 มกราคม 2563

เขตพื้นที่บริการ ที่มีสิทธิ์สมัครเข้าเรียน (ยึดตามที่ตั้งของโรงเรียน)
    บุรีรัมย์, สุรินทร์, นครราชสีมา, ศรีสะเกษ, มหาสารคาม, ชัยภูมิ