หน้าหลัก

19 เม.ย.60 ประเพณีสงกรานต์

วิดีโอ YouTube


19 เม.ย.60 ประชุมคณะกรรมการกีฬา

วิดีโอ YouTube

การรับสมัครครู

วิดีโอ YouTube


21 กรกฎาคม 2559 วีดีทัศน์ข้อมูลประกอบการจัดทำแผนฯ

วิดีโอ YouTube


25 กรกฎาคม 2559 ประชุม อกศจ.

วิดีโอ YouTube


25 กรกฎาคม 2559 ประชุมผู้บริหาร

วิดีโอ YouTube

6 มิ.ย.59 ข่าวพระราชสำนัก

16 มิ.ย.59 ติดตามลดเวลาเรียน


13 มิ.ย.59 ติดตามที่พักนักเรียน

10 มิ.ย.59 ประชุมประธานกลุ่มสัญจร

2 มิ.ย. 59 ประกวดระเบียบแถวลูเสือ

31 พ.ค. 59 มอบ ร.ร.เอกชนระดับอาชีวศึกษา
30 พ.ค. 59 ประชุมผู้บริหารฯ ประจำเดือน พ.ค.59

26 พ.ค. 59 พัฒนาบุคลากรเขตสุจริต

17 พ.ค. 59 ประชุมเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพฯ

17 พ.ค. 59 ศธจ.เพชรบูรณ์ เยี่ยม ร.ร.บ้านลาดน้อย

15 พ.ค. 59 ประชุมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ รุ่น 2


13 พ.ค. 59 บิ๊กซีมอบอาคารเรียน ร.ร.บ้านห้วยสะแก

13 พ.ค. 59  ศธจ.เพชรบูรณ์ จัดประชุมนายกพบเพื่อนครู

12 พ.ค. 59 สนง.ศธจ.เพชรบูรณ์ จัดประชุม ครั้งที่ 3/59


21 เม.ย. 59 สนง.ศธจ.พช. จัดประชุม ครั้งที่ 2/59

25 เม.ย. 59 ม.เจ้าพระยา นิเทศ ติดตามนักศึกษา ป.โท


25 เม.ย. 59 สพป.จัดว่ายน้ำเพื่อชีวิต

21 เม.ย. 59 สพป.จัดประเพณีสงกรานต์

11 เม.ย. 59 ประชุม กศจ. นัดแรก