หน้าหลัก • วันพุธ ที่ 25 พฤษภาคม 2559
  ส่ง 22 พ.ค. 2559 21:12 โดย สารสนเทศ เขต 1
 • วันพฤหัสบดี ที่ 26 พฤษภาคม 2559 09.00 น. แรลลี่เขตสุจริต   /ศน.สุมาลี  ขจรไพร  ... นั่งรถรางรอบเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
  ส่ง 19 พ.ค. 2559 02:24 โดย สารสนเทศ เขต 1
 • วันจันทร์ ที่ 30 พฤษภาคม 2559 09.00 น. ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือนพฤษภาคม 2559  ห้องประชุมมะขามหวาน / นางวัชรินทร์  ชัยนอก  ... กลุ่มอำนวยการ
  ส่ง 19 พ.ค. 2559 02:45 โดย สารสนเทศ เขต 1
 • วันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน 2559 09.00 น. ประกวดโครงการรักษ์ภาษาไทย ปี 2559  ณ ห้องประชุมมะขามหวาน และห้องสีทอง  / ศน.นิลยา  ทองศรี  ... กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
  ส่ง 19 พ.ค. 2559 02:48 โดย สารสนเทศ เขต 1
 • วันอาทิตย์ ที่ 5 มิถุนายน 2559 09.00 น. ประชุมเชิงปฏิบัติการครูปฐมวัย  ณ ห้องประชุมมะขามหวาน  / ศน.อุทัยวรรณ  สุวรรณผิว  ..  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
  ส่ง 19 พ.ค. 2559 02:48 โดย สารสนเทศ เขต 1
 • วันพฤหัสบดี ที่ 12 มิถุนายน 2559 09.00 น. ประกวดโครงการรักษ์ภาษาไทย  ณ ห้องประชุมมะขามหวาน และห้องประชุมสีทอง / ศน.นิลยา  ทองศรี  .... กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
  ส่ง 19 พ.ค. 2559 02:49 โดย สารสนเทศ เขต 1
 • 6 สิงหาคม 2559 09.00 น. แข่งขันการตอบคำถาม สารานุกรมไทย  ณ ห้องประชุมมะขามหวาน  / ศน.นิลยา  ทองศรี  ... กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
  ส่ง 19 พ.ค. 2559 01:19 โดย สารสนเทศ เขต 1
 • 26 พ.ค. 2559 09.00 น. ประชุมคณะกรรมการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด  ณ ห้องประชุม AOC / นางอรุณศรี  ศรีเมือง ... กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา09.00 น. ก ...
  ส่ง 18 พ.ค. 2559 21:43 โดย สารสนเทศ เขต 1
 • 23 พ.ค. 2559 09.00 น. ประชุมคณะทำงานจัดประชุมระดมความคิดเห็น ณ ห้องประชุม AOC  / นางน้ำผึ้ง กัลยา  / กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ส่ง 18 พ.ค. 2559 03:31 โดย สารสนเทศ เขต 1
 • 30 มกราคม 2559 การประชุมผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนในระบบ จังหวัดเพชรบูรณ์
  ส่ง 4 ก.พ. 2559 01:28 โดย สารสนเทศ เขต 1
แสดงบทความ 1 - 10 จาก 27 รายการ ดูเพิ่มเติม »


21 กรกฎาคม 2559 วีดีทัศน์ข้อมูลประกอบการจัดทำแผนฯ

วิดีโอ YouTube


25 กรกฎาคม 2559 ประชุม อกศจ.

วิดีโอ YouTube


25 กรกฎาคม 2559 ประชุมผู้บริหาร

วิดีโอ YouTube

6 มิ.ย.59 ข่าวพระราชสำนัก

16 มิ.ย.59 ติดตามลดเวลาเรียน


13 มิ.ย.59 ติดตามที่พักนักเรียน

10 มิ.ย.59 ประชุมประธานกลุ่มสัญจร

2 มิ.ย. 59 ประกวดระเบียบแถวลูเสือ

31 พ.ค. 59 มอบ ร.ร.เอกชนระดับอาชีวศึกษา
30 พ.ค. 59 ประชุมผู้บริหารฯ ประจำเดือน พ.ค.59

26 พ.ค. 59 พัฒนาบุคลากรเขตสุจริต

17 พ.ค. 59 ประชุมเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพฯ

17 พ.ค. 59 ศธจ.เพชรบูรณ์ เยี่ยม ร.ร.บ้านลาดน้อย

15 พ.ค. 59 ประชุมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ รุ่น 2


13 พ.ค. 59 บิ๊กซีมอบอาคารเรียน ร.ร.บ้านห้วยสะแก

13 พ.ค. 59  ศธจ.เพชรบูรณ์ จัดประชุมนายกพบเพื่อนครู

12 พ.ค. 59 สนง.ศธจ.เพชรบูรณ์ จัดประชุม ครั้งที่ 3/59


21 เม.ย. 59 สนง.ศธจ.พช. จัดประชุม ครั้งที่ 2/59

25 เม.ย. 59 ม.เจ้าพระยา นิเทศ ติดตามนักศึกษา ป.โท


25 เม.ย. 59 สพป.จัดว่ายน้ำเพื่อชีวิต

21 เม.ย. 59 สพป.จัดประเพณีสงกรานต์

11 เม.ย. 59 ประชุม กศจ. นัดแรก