ปัญหาเด็กแวนซ์

        ปัญหาเด็ก แวนซ์ของวัยรุ่นนั้นส่วนใหญ่แล้วเกิดจากความคึกคะนองของวัยรุ่น และส่วนใหญ่จะเกิดจากเพื่อนชักชวน วัยรุ่นจะชอบอยู่กันเป็นกลุ่มใหญ่ๆ ปัญญาวัยรุ่นแวนซ์รถนั้นจะมีผลกระทบต่อสังคมเป็นอย่างมากเพราะส่วนใหญ่แล้ว วัยรุ่นเด็กแวนซ์นั้น จะเป็นวัยรุ่นที่ชอบรวมตัวกันในตอนกลางคืน ซึ่งในการรวมตัวกันในกลางคืนนั้น จะทำให้เกิดควารำคาญให้กับสังคมนั้นๆ และสื่งที่ส่งผลเสียมากที่สุดคือ ในการแวนซ์นั้นจะเป็นการขับรถเร็วเพื่อที่จะแข่งกัน ในเด็กแวนซ์บางรายล้มรถแค่มีแผลบาดเจ็บเล็กน้อย แต่วัยรุ่นบางรายอาจจะประสบอุบัติเหตุบาดเจ็บจนเสียชีวิตได้ ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการรู้เท่าไม่ถึงการของวัยรุ่นนั้น บางครั้งอาจจะทำให้พ่อและแม่ เสียใจมากถึงมากที่สุด

        ใน การแวนซ์ของวัยรุ่นนั้นบางครั้ง จะมีหญิงสาวซ้อนท้ายด้วย หรือที่เรียกว่า สก๊อย ในการแวนซ์แต่ละครั้งนั้น สาวสก๊อยอาจจะมีอันตรายมาก เพราะบางครั้งวัยรุ่นแวนซ์กันอาจจะมีสิ่งแลกเปลี่ยน อย่างน้อยที่สุดจะเป็นการแข่งแวนซ์กันแบบพนันกันด้วยเงิน แต่ที่แย่ที่สุดคือ การเอาสก๊อยมาพนันกัน 

        ฉะนั้น แล้วผู้สร้างไซด์นี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ไซด์นี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการทำให้เด็กแวนซ์และเด็กสก๊อยหลายคนคิดกลับตัว กลับใจหันไปทำความดีเพื่อสังคม