Clinical Epidemiology

 

หน้านี้จะเป็นการรวมรวมสิ่งต่างๆ ที่ได้เรียนรู้ของผมนะครับ

ขอเชิญท่านที่สนใจเกี่ยวกับระบาดวิทยา เข้าชมบล็อกด้านระบาดวิทยาของผมนะครับ

1. Proposal ที่ร่างขึ้นมาเอง เกี่ยวกับเรื่อง Dyslipidemia & Sensorineural Hearing Loss ครับ