RÁD SV.PAVLA,

PRVÉHO PUSTOVNÍKA 

 Order of SAINT PAUL the first hermit


email kontakt: pavlini700rokov@gmail.com

 
Pavlíni na Slovensku pôsobia:
                             Vranov nad Topľou:  www.bazilikavranov.sk    
                         KLIK                              
                               Trnava:     http://trnava-tulipan.fara.sk/
                         KLIK  
 
                               Topoľčany
 : http://gorazd.net78.net/
 
 


 Zakladateľ Rádu pavlínov blahoslavený Euzébius new photo


Svätý Pavol I. pustovník- patrón Rádu pavlínov


Slovenské pavlínske osobnosti nové info


Zoznam všetkých provinciálov a gen. predstavených


Pavlínski velikáni


Pavlínska symbolika (Fotogaléria =photogallery)


 Pavlínske kláštory na Slovensku


Pavlíni dnes


Z diela Emila Kisbána


Príspevok k dejinám -Hadrián Radváni

 

Latinský názov : ORDO SANCTI PAULI PRIMI EREMITAE  (OSPPE)

slovenský preklad: RÁD SVÄTÉHO  PAVLA PRVÉHO PUSTOVNÍKA; 

Zjednodušene  nazývaní pavlíni (od slova "Pavol"- podľa slovenských jazykovedcov),  stretávame sa aj s chybným označením  paulíni,paulini - pozor úplne nesprávne pomenovanie je   pauláni.