Adresa / Kontakt

Vitajte na mojej osobnej stránke
Ústav hydrológie Slovenskej akadémie vied

     Dúbravská cesta č. 9                                            

841 04 Bratislava

Slovensko


Telefón/Fax: (4212) 44 259 404

                     (4212) 32 293 503

E-mail: pekarova@uh.savba.sk    
Momentálne sa vo svojej práci venujem:
· historickej hydrológii,
· dlhodobej predpovedi prietokov,
· tvorbe scenárov extrémnych hydrologických situácií,
· modelovaniu kvality vody v tokoch,
· modelovaniu teploty vody v tokoch.