Databáze historických pramenů

Motto:

"S historickými prameny můžeme nesouhlasit, nebo je obdivovat, můžeme o nich vést  vést spory,
můžeme je kritizovat a  interpretovat, ale to je taky vše, co s tím můžeme dělat."

Jára (da) Cimrman

"Historické prameny můžeme také padělat."
 
Václav Hanka

"Naše hrdost, naše výchova nesmí spočívat na lži!"
Tomáš Garrigue Masaryk

Databáze pramenů k českým a světovým dějinám je určena seminaristům dějepisu, případně též studentům a vyučujícím na středních školách. Vznikla z praktické potřeby doplnit  výuku písemným, ikonografickým a zvukovým materiálem. Databáze je uspořádána tematicky a chronologicky. Primární prameny jsou doplněny odkazy na zajímavé filmové materiály uložené na servru Youtube. Domníváme se, že kritika a interpretace historických pramenů může naše studenty motivovat k hlubšímu porozumění souvislostí našich dějin.
Comments