TJEN PAUWELS‎ > ‎

VAN DIT EN DAT

Tjen en Miejeanne 25 jaar getrouwd


      


    

       
    
          
 

 
 

                     

    Canadees kerkhof,Benny sur Mere                                                                  Duits kerkhof, La Cambe

                                                                     Amerikaans kerkhof, Colleville

           


 
STAD AAN HET WOORD, 26 april 2009 
 

In de jaren ’80 – 85 schreef Tjen Pauwels twee bundels met gedichten met een zekere maatschappelijke relevantie. Daarna sukkelde hij in de redactie van het literaire tijdschrift Deus ex Machina tot hij op zijn 65ste de fakkel doorgaf aan een jonge ploeg, die het overigens uitstekend doet. Om het gat op te vullen begon hij aan het schrijven van zijn familiegeschiedenis tot hij zich realiseerde dat documenten uit een ver verleden altijd nog wel kunnen opgeduikeld worden, desnoods door zijn kinderen na zijn verscheiden. Daarvoor dienen archieven nu eenmaal.

 

Wat niet kan opgediept worden is de familiegeschiedenis van de 20ste eeuw. De tijd van zijn grootvader, van zijn vader en van hemzelf. Bij het schrijven van die episode werd hij geconfronteerd met zijn eigen jeugdherinneringen die daarmee verbonden zijn. Aldus kwamen een aantal ‘erfgoed’-gedichten tot stand, die schaamteloos nostalgisch en autobiografisch worden genoemd en doorspekt met lokaal taalgebruik. Hij realiseerde zich toen dat zijn vorige gedichten eigenlijk ook teruggingen op feiten en gebeurtenissen die plaats vonden in zijn volwassen leven. Hij bracht deze gedichten bijeen onder de titel ‘Stad aan het Woord’. Zijn woord van zijn stad aan het Woord, van de Groenen tot Hoogkameren.

 

Volkszanger Marc Hauman was bereid om enkele liederen te zingen die in de familie zijn overgeleverd. Familiefoto’s en materiaal uit de beeldbank Waasland illustreren het geheel. Met dank aan de erfgoedcel.

 

De Voorstelling was een groot succes. De conferentiezaal van de stedelijke bibliotheek zat afgeladen vol. Tjen gaf uitleg en commentaar bij het ontstaan van de gedichten. Zoon Tim en dochter Femke, lazen de gedichten op een sfeervolle manier voor.
 
De volledige bundel, met een veertigtal gedichten kan bekomen worden aan 5 €, verzendingskosten inbegrepen.
Mailen naar tjen.pauwels@skynet.be 
 
       
 
 
 

 
FEESTIVAL SOCIAL, 21 mei Antwerpen

De Algemene Christelijke Werknemersorganisatie (ACW) orgniseerde naar aanleiding van Rerum Novarum 2009 een Feestival Social te Antwerpen, waaraan ook een gedichtenwedstrijd was verbonden onder het thema 'Sociale Zekerheid. Uit bijna honderd gedichten die eerder werden geselecteerd in de verbondelijke afdeling koos de jury 10 gedichten. Met het gedicht 'Het Geheim' behaalde Tjen Pauwels een eervolle vierde plaats.

HET GEHEIM
 

Wij van de vooroorlogse wereld die weet

hebben van het geheim. Hoe onze vaders

het ontdekten en verborgen en met elkaar

afspraken en beloofden het altijd te bewaren.

 

Uit de spelonken in de onderwereld van de

menselijkheid hebben zij het opgedolven.

Waar het onberoerd door schriftgeleerden

zonder mededogen, eeuwen lag opgeborgen.

 

In het geheim werden de moeders ingewijd.

Zij ook bevestigden het verbond. Hun handen

verzorgden en zalfden gewonden uit te veel

straatgevechten tussen rangen en standen.

 

Het geheim borgen zij in hun schoot en

boden het nieuwe leven aan hun zonen

en dochters: wij van de naoorlogse wereld.

Een nieuwe wereld zouden wij bewonen !

 

Wij verloren het uit het oog en ja ook uit

ons hart. We verloren het spelend op de

marktpleinen van geld en gewin. Wijzelf

vertrouwden het de kinderen niet meer toe.

 

Dat alles staat ons nu helder voor de geest.

Sommigen wisten nog hoe het zou zijn de

immer wakende vlam aan te raken en hoe

eenvoudig de vertwijfeling kan worden

gekeerd door de werkster, hoedster van

het machtige geheim: Sociale Zekerheid.

 

 

Tjen Pauwels

 


   
 
KULTURELE REIS MET DE VLAAMSE DIABETES VERENIGING
 
KRETA 24 MEI TOT 31 MEI 2009

 

 

 
 
 
 
 
        

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
   
 

 

 

 

 

 

 

 
 
Comments