Programmering 1‎ > ‎

Kap 1

Välkommen till Programmering 1 med Python

Varför Python?


Första frågan du kanske ställer dig är varför ska jag lära mig Python, varför inte Java, JavaScript, C++, C# etc? Titta på videon nedan den sammanfattar vad jag är fördelarna med Python. Dessutom om du börjar med Python kan du lättare lära dig andra programmeringsspråk.

Även om Python är lätt att starta med tar det tid att göra allt det som man nämner i filmen. I denna kurs hinner vi bara med det mest grundläggande.

Varför heter det Python?

Python skapades redan 1989 och namnet har det fått från TV-serien Monty Python

Hur skiljer sig Python från andra språk

Python är ett interpreterande språk. Det betyder att koden som du skrivit tolkas och översätts samtidigt som programmet kör. Java som är ett kompilerande språk måste först översättas till maskinkod innan programmet kan köras.

I Python har man försökt att göra koden läsbar från början. Istället för att använda tecken som { } och ( ) använder man indrag

I språk som Java, JavaScript, C# mfl skulle man skriva så här
kod(kod){
en kodsats;
}

I Python blir koden så här:
kod kod:
    en kodsats    
    
Python kan användas av många olika platformar, exempelvis olika Operativsystem som Windows, MacOSX, Linux. 

Börja koda

Python består av IDLE (=Integrated DeveLopment Environment). På svenska blir det ung. integrerad Utvecklings Miljö. Alltså en plats när man kodar, testar, sparar och kör program. Man kan använda Python för att skapa och spara och köra alla filer i denna kurs. Personligen föredrar jag att använda ett program som heter PyCharm Edu. Just PyCharm är utvecklad med tanke på nybörjare och är gratis i utbildningssyfte.

  1. Ladda ner PyCharm Edu och välj Windows, Mac eller Linux
  2. När du startar programmet får du nedanstående bild. 
    Om du väljer Introduction to Python får du en interaktiv kurs i Python. Gör det om du har tid. Repetion är alltid bra.
  3. Vi ska välja Create New Project

4. Man kan installera olika versioner av Python och i detta nästa steg kan man välja i vilken version som PyCharm ska köra programmet. Eftersom vi valde 3.X.X (X kan vara olika, beroende på vilken version av Python som är den senaste när du läser kursen)

Välj den senaste versionen. I bilden är det 3.6 som är min senaste version

VIKTIGT. 
Tänk noga på var du ska spara dit projekt. Jag rekomenderar STARKT att du använder någon form av molnlagring som Google Drive, Dropbox eller liknade. Välj då att skapa en mapp under någon molnlagringsplats. I mitt exempel använder jag Dropbox och operativsystemet MacOSX

Glöm inte att döpa ditt projekt. Det är inte roligt att ha ett projekt som heter "untitled". Välj namn som visar vad som finns i projektet. Förslag "Programmering1"Har allt gått väl bör du ha ett fönster som liknar detta


Högerklicka på projektmappen Programmering (Ctrl+N). Välj Python File. Döp den till hej_varlden. Filändelsen .py läggs till automatiskt.
Man kan koda i Python Shell också. Hur man gör detta finns beskrivet i Skriv ditt första program under Start. Jag använder program som PyCharm Edu av olika anledningar. 
  • Alla filer finns organiserade automatiskt utan jag behöver byta fönster. 
  • Programmet hjälper till att avsluta kod som jag börjar skriva.

Skriv print i hej_varlden.py. Då får du upp förslag på kod som kan användas. Väljer du print så fyller programmet i () automatiskt.


Skriv print('Hello') och tryck på den gröna play-knappen. Ordet Hello syns nu längst ner. Du har gjort ditt första Pythonprogram.
Här övningar som är kopplade till kunskapskraven

Underordnade sidor (1): Krav
Comments