Programmering 1

Välkommen till Programmering 1 med Python

Varför Python?


Första frågan du kanske ställer dig är varför ska jag lära mig Python, varför inte Java, JavaScript, C++, C# etc? Titta på videon nedan den sammanfattar vad jag är fördelarna med Python. Dessutom om du börjar med Python kan du lättare lära dig andra programmeringsspråk.

Även om Python är lätt att starta med tar det tid att göra allt det som man nämner i filmen. I denna kurs hinner vi bara med det mest grundläggande.

Varför heter det Python?

Python skapades redan 1989 och namnet har det fått från TV-serien Monty Python

Hur skiljer sig Python från andra språk

Python är ett interpreterande språk. Det betyder att koden som du skrivit tolkas och översätts samtidigt som programmet kör. Java som är ett kompilerande språk måste först översättas till maskinkod innan programmet kan köras.

I Python har man försökt att göra koden läsbar från början. Istället för att använda tecken som { } och ( ) använder man indrag

I språk som Java, JavaScript, C# mfl skulle man skriva så här
kod(kod){
en kodsats;
}

I Python blir koden så här:
kod kod:
    en kodsats    
    
Python kan användas av många olika platformar, exempelvis olika Operativsystem som Windows, MacOSX, Linux. 

Ladda ner PyCharm Edu

Underordnade sidor (5): Kap 1 Kap 2 Kap 5 Kap 6 Kap 7
Comments