Start‎ > ‎

4 - Vad gör jag nu?

Det finns mycket gratis resurser i form av böcker, videomanualer, exempel mm på nätet. Jag skriver här om mina tips. Tänk på att det mesta är på engelska och att det är nödvändigt att lära sig engelska och använda engelska när man programmerar.

En HELT gratis online bok på automatetheboringstuff.com. Man börjar från början och bygger på kunskapen efterhand. I grova drag motsvarar kap 0-6 kursen Programmering 1

Ett annat bra sätt att få kunskaperna att fastna är att testa och repetera med quiz och spel. På www.sololearn.com/Play/Python lär du dig genom att läsa en liten del i taget och testa det du lärt dig och sedan gör en quiz.

När man lärt sig grunderna ska man lära sig hitta i dokumentationen, det är så proffsen jobbar. Gå till docs.python.org/3.6/ redan nu och se hur det ser ut. Spara denna sida som bokmärke!

När man inte förstår hur koden körs kan man lägga in koden www.pythontutor.com/visualize. Man kan du stegvis gå igenom koden.Comments