Nyheter


YouTube-videoViktig information till mina elever i alla kurser

Om jag inte meddelat att jag mottagit en fil se till att fråga om jag fått den. Jag kan inte betygssätta saker jag inte fått. 

Behåll ALLT ni gör under en kurs tills ni får reda på betyget i Dexter. 
Behåll all mailkorrespondens tills ni får reda påbetyget i Dexter. 
Förutsättning för godkänt: Läs er epost minst en gång om dagen på skoldagar

Det är DITT (elevens) ansvar att se till att alla filer sparas
Spara alla filer BÅDE på USB och onlinetjänst tex Google Drive eller DROPBOXSäkerhetskopiering på USB
För mac använd Time machine
För PC använd SyncToy

Lösenordshanterare: https://lastpass.com/

Sjukanmälan skall göras första frånvarodagen före kl 08.00 direkt till skolan och därefter

upprepas följande sjukdagar. Du kan göra på följande sätt:

· Sjukanmälan görs på telefon 040-684 94 42. För omyndig elev görs anmälan av

vårdnadshavare. Ha elevens tiosiffriga personnummer i beredskap.

OBS! Anmälan kan endast göras för en dag i taget.

Ring för varje dag som frånvaron gäller.

Man kan även göra frånvaroanmälan via Dexter - se rubrik DexterDenna webbplats vänder sig främst till mina elever på Pauli Gymnasium i Malmö. Om du inte är elev och vill kontakta mig använd detta kontaktfomulär.

Angående sent inlämnade uppgifter. Gjorda prov osv

Svar från Skolverket 130618

Eleverna ska kontinuerligt få återkoppling på framgångar och utvecklingsbehov. Grundprincipen är att ett satt slutdatum gäller. 

Av den informationen som du refererar till* framgår att ett sent inlämnat arbete som regel ska bedömas och ligga till grund för betygssättning. Samtidigt måste läraren ha tid på sig för bedömning. 

Läraren måste kunna göra en bedömning av processen och inte bara den slutgiltiga produkten( vilket innebär att en sen inlämning kan påverka elevens betyg negativt). Det viktiga är att man ständigt återkopplar till eleverna. Om det finns en risk att man inte når kunskapskraven ska det meddelas rektor som ska utreda om det finns behov av särskilt stöd. 

*http://www.skolverket.se/regelverk/fragor-och-svar/fragor-och-svar-om-betyg/underlag-for-betyg-1.174310#listAnchor1.173353