Układ okresowy pierwiastków

IA


0

s

H

IIA

IIIA

IVA

VA

VIA

VIIA

He


Li

Be


p

B

C

N

O

F

Ne


Na

Mg


IIIB

IVB

VB

VIB

VIIB

------- VIII -------

IB

IIB


Al

Si

P

S

Cl

Ar


K

Ca

d

Sc

Ti

V

Cr

Mn

Fe

Co

Ni

Cu

Zn


Ga

Ge

As

Se

Br

Kr


Rb

Sr


Y

Zr

Nb

Mo

Tc

Ru

Rh

Pd

Ag

Cd


In

Sn

Sb

Te

I

Xe


Cs

Ba

La-Lu

Hf

Ta

W

Re

Os

Ir

Pt

Au

Hg


Tl

Pb

Bi

Po

At

Rn


Fr

Ra

Ac-Lr

Rf

Db

Sg

Bh

Hs

Mt

110

111

112


113

114

115

116

117

118Legenda

Wodór

Metale alkaliczne

Metale ziem alkalicznych

Grupy główne

Półprzewodniki

Fluorowce

Gazy szlachetne

Metale przejsciowe

Lantanowce

Aktynowce