โครงการวิชาการค่ายบูรณาการ 4F "ในหลวง ในดวงใจ"

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตปทุมวัน  นายวรพจน์  อินทุลักษณ์ 
ร่วมเปิดโครงการวิชาการค่ายบูรณาการ "4F ในหลวง  ในดวงใจ"
เมื่อวันที่ 1 มกราคม  2552  ณ โรงเรียนปทุมวัน  สำนักงานเขตปทุมวัน  กรุงเทพมหานคร
โดยมี นางจุฑาภัค  มีฉลาด ผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมวัน กล่าวรายงาน
 
    
 
  ผศ.ลัดดา  ภู่เกียรติ อดีต ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ    คุณครูประกายแก้ว  เงินกร  แม่งาน และคณะครูร่วมจัดกิจกรรม
 
  ฝ่ายประถม  และอาจารย์เสน่ห์  บุญช่วยให้เกียรติร่วมงาน     คุณครูธเนต  และคุณครูประไพภรณ์ พิธีกรในงาน 
 
 
 
          ขบวนกองยาว ต้อนรับประธานและแขกผู้มีเกียรติ  ฝึกสอนโดยคุณครูศิริวิภา  และคุณครูกฤตยา
    
 
   กิจกรรมนันทนาการ  นำโดยคุณครูธเนต คุณครูประไพภรณ์    เบื้องหลังเวทีโดยคุณครูมานะ และคุณครูสุวิชชา ฝ่ายศิลป์
   คุณครูณัฐปรียา  คุณครูเสกสรรค์  คุณครูอาทิตย                    นักการทุกท่าน ฝ่ายสถานที่ และมือกองคุณครูอาทิตย
     
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย                                กลุ่มสาระการเรียนรู้  คณิตศาสตร์
 
ป.1-2    ฐานอักษรวิจิตรงดงาม                                ป.1-2    ฐานกังหันล่องหน
 
ป.3-4    ฐานสรรค์สร้างคำ                                      ป.3-4    ฐานรูปภาพแสนกล
    
ป.5-6    ฐานเรียงร้อยถ้อยวจี                                  ป.5-6    ฐานรูปทรงมหัสจรรย์
 
  
 
 
        กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์                                กลุ่มสาระการเรียนรู้  สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม
 
        ป.1-2   มันเกิดขึ้นได้อย่างไร                                      ป.1-2     ความสุขกับธรรมมะ
 
        ป.3-4   น้ำจากน้ำพระทัย                                           ป.3-4     อยู่อย่างไรให้พอเพียง
    
        ป.5-6   ช่างคิด ช่างประดิษฐ์                                       ป.5-6     ชาวนาไทยยิ้มได้
   
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี                 กลุ่มสาระการเรียนรู้  ศิลปะ (ทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์)
 
ป.1-2    หัตถประดิษฐ์                                                           ป.1-2    รักพ่อผ่านศิลป์, ร้องเพลงของพ่อ
 
ป.3-4    วิจิตรพฤกษา                                                            ป.3-4   เดินตามรอยศิลป์, ร้องเพลงของพ่อ
    
ป.5-6    ปวงประชาสดุดี                                                         ป.5-6    ศิลป์ของพ่อ, ร้องเพลงของพ่อ
 
   
 
 
    กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา                       กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
 
    ป.1-2    รักพ่อ รักกีฬา  พาสุขภาพดี                                  ป.1-2    Gossip
 
    ป.3-4    เลิกบุหรี่ เลิกเหล้า พ่อเราทำได้                             ป.3-4    One  piece
    
    ป.5-6    ออกกำลังกายถวายพ่อหลวง                                ป.5-6    Around the world
 
 
 
     4F  (Fun  Find  Focus  Fulfillment) 

                                        FUN                       =  ผู้เรียนได้เรียนอย่างสนุกสนาน

                                FIND                      =   ผู้เรียนได้ค้นหาศักยภาพของตนเอง

                                FOCUS                 =   ผู้เรียนได้เรียนแบบเจาะเน้นสิ่งที่สอดคล้องกับความชอบ ความสนใจ

                                FULFILLMENT   =   ผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพตามความสนใจ


    ป. 1 - 2     -->   Fun

    ป. 3 - 4      -->  Fun  Find

   ป. 5 - 6      -->  Fun  Find  Focus

    ม. 1 - 6        -->  Fun  Find  Focus  Fulfillment


ข้อมูล : http://www.pakthongchai.ac.th/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=3:&download=3:&Itemid=121
 
Comments