• Psycholog, pracownik naukowy w Zakładzie Psychologii Społecznej, Pracy i Doradztwa Zawodowego Instytutu Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Kierownik Podyplomowym Studium Doradztwa Zawodowego przy UŁ.
 • Opiekun Studenckiego Biuro Karier "Profil" przy Instytucie Psychologii Wydziału Nauk o Wychowaniu UŁ.
 • Współtwórca uniwersyteckiego programu kształcenia doradców zawodowych na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej.
 • Konsultant European Training Foundation w Turynie w zakresie tworzenia Thematic Vocational Education and Training Glossaries.
 • Koordynator merytoryczny projektów Leonardo da Vinci oraz Grundvig poświeconych doradztwu zawodowemu.
 • Trener umiejętności społecznych m. in. w zakresie komunikacji, asertywności, przywództwa, budowania zespołów oraz motywowania i oceny kadry.
 • Współtwórca programu szkoleniowego „Przywództwo w Administracji Publicznej” opracowanego na zlecenie rządu Kanady i Krajowej Szkoły Administracji Publicznej.
 • Absolwentka Francuskiego Instytutu Zarządzania (IFG) w zakresie finansów, marketingu i zasobów ludzkich
 • Uczestniczka stażu  i absolwentka kursu  organizowanego przez Canadian Center for Management Development w Ottawie.
 • Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Stowarzyszenia Doradców Zawodowych RP, Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej oraz International Association for Educational and Vocational Guidance.
 • Autorka i współautorka dziesięciu książek i ponad pięćdziesięciu artykułów naukowych poświęconych problematyce psychologii pracy i kariery zawodowej.