Columns


Een rondje om de kerk(en)

Geplaatst 19 mei 2016 12:11 door A Bultsma

d.d. 12 mei 2016

Al sinds jaar en dag steppen en fietsen grote groepen mensen in het Pinksterweekend een rondje om onze Bolswarder kerken. Een heel groot rondje eigenlijk, dat voert langs de elf steden. Het is telkens weer een groots gebeuren, waar velen zich voor inzetten en waar Bolsward echt vol van is. Gedurende die dagen is het leuk in de stad. Heerst er een goede geest!

Waar het gaat om een rondje om de kerk, is die goede geest niet vanzelfsprekend. Het begrip “rondje om de kerk” is enkele jaren geleden vooral bekend geworden vanwege een conflict tussen de directie en de machinisten van de NS. Na veel gedoe faalde het plan om treinbestuurders steeds dezelfde stukken te laten rijden. In onderling overleg werd er uiteindelijk een andere manier van werken gevonden die wel resultaat had. En niet alleen op een stiptere uitvoering van de dienstregeling.
Voor de NS kwam het rondje om de kerk gelijk te staan met een periode van onderlinge boosheid, misverstanden, verharding van standpunten. Pas toen er ruimte kwam om met elkaar de diverse problemen die er waren te bespreken kwam er verbetering. Hier in Bolsward ligt het anders. Er zal heus wel eens wat gebeuren onderweg, maar over het algemeen gaat het er tijdens het steppen en fietsen harmonieus aan toe. En iedereen heeft de neus in dezelfde richting staan, waardoor deelnemers zo goed mogelijk in staat wordt gesteld het beste van zichzelf te geven terwijl men rondom onze kerken gaat.

Als kerken kunnen we niet helpen in die goede sfeer en de harmonieuze omgang met elkaar het werk van de Heilige Geest in te zien. Met Pinksteren vieren we dat Jezus Christus na zijn Hemelvaart de Heilige Geest schonk. Een ingewikkelde gave, omdat Hij zo moeilijk te zien is. Maar wanneer je goed kijkt kun je op heel veel plekken de werkzaamheid van Gods Geest zien. Precies zoals je de wind ook niet kunt zien, maar wel kunt ervaren (zeker op de fiets!). Bijvoorbeeld, wanneer een conflict zich oplost omdat er weer naar elkaar geluisterd wordt en er in de harten en hoofden van alle betrokkenen ruimte komt om elkaar echt te willen begrijpen. Bijvoorbeeld ook, wanneer mensen samen hun beste beentje voorzetten om een groot feest te maken van een evenement als de Elfstedentocht. Maar ook kleiner: overal waar liefde is, daar is God, daar zien we de Heilige Geest actief. En dat heus niet alleen bij christenen. Het gaat immers niet om een rondje in de kerk, maar een rondje om de kerk. De Heilige Geest is niet exclusief, maar inclusief. Gods Geest zoekt altijd en overal naar heelheid en eenheid en schenkt ons het beste. Niet alleen een leuk Pinksterweekend, maar veel meer dan dat: liefde, vrede en vreugde.

Gaat u fietsen of op een andere manier bijdragen aan ‘De Tocht’, dan wens ik u een heel aangenaam rondje om onze kerken. Weet dat zij die in die kerken komen, voor u en heel de wereld bidden om een Goede Geest en een behouden thuiskomst.

Wie goede dagen zoekt

Geplaatst 13 jan. 2016 02:04 door A Bultsma   [ 13 jan. 2016 02:06 bijgewerkt ]

TVBolsward: 11 jauari 2016.

Oudjaarsavond mocht cabaretier Herman Finkers het jaar uitluiden. Veel mensen hebben zijn conference gezien. Tegen het einde van de voorstelling hield hij een promotiepraatje voor Benedictus van Nursia. Een monnik uit de 6e eeuw. Zijn leefregel, aldus Finkers, is een geweldig medicijn tegen gevoelens van zinloosheid.

Benedictus is beroemd geworden vanwege zijn leefregel voor kloosters. Uit die regel spreekt de vaste overtuiging dat een mens in zijn of haar leven tot veel in staat is. Maar er klinkt ook in door dat dit alleen met de menselijke maat bereikt kan worden. Benedictus spreekt van een leerschool: onder zo goed mogelijke omstandigheden stapje voor stapje groeien in wie je bent. Vandaar dat Benedictus iedereen die goede dagen zoekt uitnodigt zijn regel ter harte te nemen. Het vraagt wel wat, maar zal je helpen gelukkig te leven.

Het misschien wel voornaamste ingrediënt noemde Finkers ook: alles op z’n tijd. Het heeft geen zin meerdere dingen tegelijk te doen. Beter is het om steeds één ding volle aandacht te geven. Als het tijd is om te werken? Werk dan. Is het tijd om te bidden? Bid. Is het tijd om te ontspannen? Ontspan dan ook en maak je even geen zorgen om andere zaken. Weet u wat het moeilijkste is? Beginnen met wat je te doen staat én weer ophouden wanneer de tijd om is. Toch leert de ervaring dat je met een goed ritme heel veel voor elkaar krijgt. Je hebt altijd wat te doen, maar bent nooit druk.

Het eerste woord van de regel is echter niet ‘ora et labora’ (bid en werk) en ook niet ‘alles op z’n tijd’. Het eerste woord luidt: ‘hoor!’ Benedictus vraagt om te groeien in gehoorzaamheid. Niet als waren we allemaal soldaten. Wel als een levenshouding die we ons tot onze dood moeten blijven aanleren. Gehoorzaamheid betekent namelijk niet slechts doen wat er op z’n tijd te doen is. Het betekent ook open staan voor het beroep dat op je wordt gedaan. Zodat de vragen en noden van anderen niet aan je voorbij gaan én men de kans krijgt meer in jou te zien dan jezelf voor mogelijk hield. Leven volgens de wijsheden van Benedictus leefregel is uitdagend. Het vraagt aandacht, geduld en doorzettingsvermogen. Maar wat het je geeft is groter dan dat. Het leert je de liefde, het biedt je goede dagen.

Pastoor A. Bultsma

Voor als u meer over de Regel van Benedictus wilt weten:

· De volledige tekst is op internet te lezen via: http://www.intratext.com/x/dut0023.htm

· In boekvorm zijn er vele vertalingen. Onder andere van Patrick Lateur.

· Diverse schrijvers hebben boeken geschreven om de regel toegankelijk te maken voor mensen buiten het klooster:

Wil Derkse schreef o.a. :

- Een levensregel voor beginners - Benedictijnse spiritualiteit voor het dagelijks leven

- Gezegend Leven - Benedictijnse richtlijnen voor wie naar goede dagen verlangt

Anselm Grün schreef o.a.:

- Bezielend leidinggeven

- Op adem komen met - Benedictijnse regels

1-2 of 2