Дијагностиковани случајеви беснила животиња
на територији Републике Србије

2018. година            *активан надзор – мониторинг

 

Редни број

Датум тестирања

Животиња

Насеље

Општина

Озледа/контакт човека

1


27.07.2018.

лисица


Крупањ

Крупањ

не

2
3


4
                      
2017. година            *активан надзор – мониторинг

 

Редни број

Датум тестирања

Животиња

Насеље

Општина

Озледа/контакт човека

1


22.09.2017.

лисица

Село Томањ   

Крупањ

не


2016. година            *активан надзор – мониторинг

 

Редни број

Датум тестирања

Животиња

Насеље

Општина

Озледа/контакт човека

1


05.02.2016.

лисица

Ловиште Маглеш, Бобово    

Ваљево

не

2


29.02.2016.

лисица

Врагочаница

Ваљево

не

3

13.10.2016.

лисица

Осечина

Осечина

не


4

09.11.2016.

лисица

Лопатањ

Осечина

не


2015. година            *активан надзор – мониторинг

 

Редни број

Датум тестирања

Животиња

Насеље

Општина

Озледа/контакт човека

1

30.01.2015.

лисица *

Коцељева

Коцељева

не

2


11.02.2015

лисица *

Ваљево

Ваљево

не

3


25.02.2015

лисица *

Уб

Уб

не                 2014. година            *активан надзор – мониторинг

 

Редни број

Датум тестирања

Животиња

Насеље

Општина

Озледа/контакт човека

1

22.01.2014.

лисица

Јаловик

Владимирци

не

 20.11.2014.

 лисица

 Гуњевац

 Уб

 не

 03.12.2014.

 лисица

 Рађево село

 Ваљево

не 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         


2013. година            *активан надзор – мониторинг

 

Редни број

Датум тестирања

Животиња

Насеље

Општина

Озледа/контакт човека

1

25.01.2013.

лисица *

Обреновац

Обреновац

не

2

19.02.2013.

лисица *

С.Село 

Велика Плана

не

3

28.03.2013.

лисица

Ушће     

Обреновац

не

4

10.07.2013.

Лисица *

Обреновац  

Обреновац

не

5

23.12.2013.

шакал

Забрега

Мало Црниће

не


2012. година            *активан надзор – мониторинг

 

Редни број

Датум тестирања

Животиња

Насеље

Општина

Озледа/контакт човека

1

12.01.2012.

лисица

Божевац

Коцељева

не

2

23.01.2012.

лисица

Подгорина

Мало Црниће

не

3

03.02.2012.

лисица *

Поникве

Осечина

не

4

21.02.2012.

шакал

Крвевец

Голубац

не

5

24.02.2012.

лисица *

Кула

Aлексинац

не

6

28.02.2012.

лисица

Маглеш

Мало Црниће

не

7

02.03.2012.

лисица *

Сопотска коса

Ваљево

не

8

02.03.2012.

лисица *

Сопотска коса

Пожаревац

не

9

02.03.2012.

лисица *

Оглађеновац

Пожаревац

не

10

06.03.2012.

лисица *

Обреж

Ваљево

не

11

14.03.2012.

лисица

Кула

Варварин

не

12

19.03.2012.

лисица

Коцељева

Мало Црниће

не

13

15.06.2012.

лисица

Барич

Коцељева

не

14

18.10.2012.

лисица

Комирић

Голубац

не

15

08.11.2012.

лисица *

Пожаревац

Осечина

да

16

05.12.2012.

мачка

Миличиница

Пожаревац

не

17

08.12.2012.

лисица *

Бранковина

Ваљево

не

18

13.12.2012.

лисица *

Миличиница

Ваљево

не

19

25.12.2012.

лисица *

 

Ваљево

 


2011. година

Редни број

Датум тестирања

Животиња

Насеље

Општина

Озледа/контакт човека

1

10.01.2011.

лисица

Сремчица

Београд-Чукарица

не

2

11.01.2011.

коњ

Барајево

Београд-Барајево

да

3

12.01.2011.

лисица

Лесковац

Београд-Лазаревац

не

4

21.01.2011.

лисица

Умка

Београд-Чукарица

не

5

25.01.2011.

лисица

Заграђе

Горњи Милановац

не

6

26.01.2011.

лисица

Љутовица

Горњи Милановац

не

7

28.01.2011.

лисица

Јеленац

Топола

не

8

28.01.2011.

лисица

Дражањ

Топола

не

9

28.01.2011.

лисица

Бор

Бор

не

10

08.02.2011.

лисица

Рипањ

Београд-Вождовац

не

11

14.02.2011.

лисица

Умка

Београд-Чукарица

не

12

15.02.2011.

лисица

Стара Липовица

Београд-Барајево

не

13

17.02.2011.

лисица

Лопатањ

Осечина

не

14

01.03.2011.

лисица

Горња Шаторња

Топола

не

15

01.03.2011.

лисица

Степојевац

Београд-Лазаревац

не

16

09.03.2011.

лисица

Болеч

Београд-Гроцка

не

17

11.03.2011.

лисица

Остружањ

Осечина

не

18

15.03.2011.

пас

Горње Видово

Параћин

да

19

22.03.2011.

лисица

Болеч

Београд-Гроцка

не

20

23.03.2011.

лисица

Умчари

Београд-Гроцка

не

21

06.04.2011.

лисица

Барајево

Београд-Барајево

не

22

14.04.2011.

лисица

Мокра Гора

Ужице

не

23

09.05.2011.

мачка

Барич

Голубац

да

24

20.05.2011.

лисица

Сталаћ

Ћићевац

не

25

24.05.2011.

лисица

Болеч

Београд-Гроцка

не

26

25.05.2011.

лисица

Остружница

Београд-Чукарица

не

27

27.05.2011.

лисица

Клење

Голубац

не

28

02.06.2011.

лисица

Велики Шиљеговац

Крушевац

не

29

04.06.2011.

крава

Кучани

Нова Варош

не

30

06.06.2011.

лисица

Велики Шиљеговац

Крушевац

не

31

14.06.2011.

пас

Клење

Голубац

не

32

15.06.2011.

лисица

Варварин

Варварин

не

33

05.07.2011.

лисица

Сопот

Београд-Сопот

не

34

13.07.2011.

мачка

Лопатањ

Осечина

да

35

28.07.2011.

лисица

Барајево

Београд-Барајево

не

36

16.09.2011.

лисица

Ћићевац

Ћићевац

не

37

30.09.2011.

лисица

Варварин

Варварин

не

38

11.10.2011.

коза

Лучице

Пријепоље

не

39

31.10.2011.

лисица

Дучина

Београд-Сопот

не

40

01.12.2011.

лисица

Мало Градиште

Мало Црниће

не

41

07.12.2011.

лисица

Сладинац

Голубац

да

42

16.12.2011.

мачка

Сремска Митровица

Сремска Митровица

да

43

27.12.2011.

лисица

Варварин

Варварин

не

 

2010. година

Редни број

Датум тестирања

Животиња

Насеље

Општина

Озледа/контакт човека

1

6.1.2010

лисица

Александрово

Нова Црња

не

2

8.1.2010

лисица

Банатско Карађорђево

Житиште

не

3

8.1.2010

лисица

Торак

Житиште

не

4

8.1.2010

лисица

Банатско Вишњићево

Житиште

не

5

12.1.2010

лисица

Липолист

Шабац

не

6

15.1.2010

лисица

Јошаничка Бања

Рашка

не

7

19.1.2010

лисица

Топола

Топола

не

8

22.1.2010

лисица

Војвода Степа

Нова Црња

не

9

28.1.2010

лисица

Стогазовац

Књажевац

не

10

29.1.2010

лисица

Мокрин

Кикинда

не

11

1.2.2010

лисица

Кучево

Кучево

не

12

3.2.2010

лисица

Таково

Горњи Милановац

не

13

8.2.2010

пас

Нови Кнежевац

Нови Кнежевац

да

14

9.2.2010

лисица

Јасеново

Бела Црква

не

15

9.2.2010

лисица

Обрва

Краљево

не

16

9.2.2010

лисица

Петровац

Петровац

не

17

9.2.2010

шакал

Велоко Лаоле

Петровац

не

18

16.2.2010

лисица

Српски Итебеј

Житиште

не

19

24.2.2010

лисица

Честерег

Житиште

не

20

24.2.2010

лисица

Годачица

Краљево

не

21

24.2.2010

лисица

Прњавор

Шабац

не

22

24.2.2010

лисица

Годачица

Краљево

не

23

26.2.2010

лисица

Трубаревац

Сокобања

не

24

1.3.2010

лисица

Равни Тополовац

Житиште

не

25

1.3.2010

лисица

Честерег

Житиште

не

26

2.3.2010

лисица

Божурја

Топола

не

27

5.3.2010

лисица

Мањинац

Књажевац

не

28

5.3.2010

лисица

Вишњар

Зајечар

не

29

5.3.2010

лисица

Рудно

Краљево

не

30

8.3.2010

лисица

Прхово

Пећинци

да

31

8.3.2010

лисица

Мали Радинци

Рума

не

32

9.3.2010

лисица

Лучица

Пожаревац

не

33

9.3.2010

лисица

Велики Кривељ

Бор

не

34

10.3.2010

лисица

Раковац

Беочин

не

35

11.3.2010

лисица

Бели Поток

Београд - Вождовац

не

36

16.3.2010

лисица

Гвоздац

Краљево

не

37

16.3.2010

лисица

Житиште

Житиште

не

38

19.3.2010

лисица

Трнава

Нови Пазар

не

39

19.3.2010

лисица

Брезна

Горњи Милановац

не

40

23.3.2010

лисица

Лозањ

Горњи Милановац

не

41

24.3.2010

лисица

Лубница

Зајечар

не

42

24.3.2010

лисица

Бучје

Књажевац

не

43

26.3.2010

лисица

Кривељ

Бор

не

44

26.3.2010

лисица

Александрово

Нова Црња

не

45

30.3.2010

лисица

Прлит

Зајечар

не

46

1.4.2010

лисица

Сеселац

Сокобања

не

47

7.4.2010

лисица

Драгиње

Коцељева

не

48

8.4.2010

лисица

Гамзиград

Зајечар

не

49

13.4.2010

лисица

Границе

Београд - Младеновац

не

50

17.4.2010

лисица

Јарковац

Инђија

не

51

21.4.2010

лисица

Кијевци

Сјеница

не

52

29.4.2010

лисица

Рудно

Краљево

не

53

29.4.2010

лисица

Сјеница

Сјеница

не

54

19.5.2010

лисица

Драгинац

Лозница

не

55

20.5.2010

лисица

Црњак

Мајданпек

не

56

24.5.2010

лисица

Доњи Степош

Крушевац

не

57

26.5.2010

шакал

Алибунар

Алибунар

не

58

26.5.2010

мачка

Добринци

Рума

да

59

26.5.2010

лисица

Бања Ковиљача

Лозница

не

60

31.5.2010

лисица

Крњево

Велика Плана

не

61

2.6.2010

мачка

Нови Милановци

Крагујевац

да

62

10.6.2010

лисица

Печаног

Краљево

не

63

18.6.2010

лисица

Бадњевац

Житорађа

не

64

30.6.2010

мачка

Хетин

Житиште

да

65

5.7.2010

лисица

Бершићи

Горњи Милановац

не

66

22.7.2010

лисица

Трешњевица

Параћин

не

67

23.7.2010

лисица

Житиште

Житиште

не

68

30.7.2010

лисица

Житиште

Житиште

не

69

3.8.2010

лисица

Београд

Београд

не

70

4.8.2010

лисица

Руско Село

Кикинда

не

71

5.8.2010

јазавац

Беочин

Беочин

не

72

24.8.2010

лисица

Драгијевица

Осечина

не

73

27.8.2010

лисица

Рипањ

Београд - Вождовац

не

74

31.8.2010

лисица

Сечањ

Сечањ

не

75

9.9.2010

лисица

Врдила

Краљево

не

76

9.9.2010

лисица

Гокчаница

Краљево

не

77

10.9.2010

лисица

Кривељ

Бор

не

78

10.9.2010

лисица

Бор

Бор

не

79

13.9.2010

лисица

Доња Бадања

Лозница

не

80

14.9.2010

лисица

Плавна

Неготин

не

81

30.9.2010

крава

Торак

Житиште

не

82

1.10.2010

лисица

Иђош

Кикинда

не

83

7.10.2010

мачка

Српски Итебеј

Житиште

не

84

14.10.2010

куна

Чока

Чока

да

85

14.10.2010

лисица

Ривице

Ириг

не

86

15.10.2010

лисица

Лопатањ

Осечина

не

87

15.10.2010

лисица

Осоје

Пријепоље

не

88

18.10.2010

лисица

Јерменовци

Топола

не

89

19.10.2010

лисица

Зајечар

Зајечар - град

не

90

25.10.2010

лисица

Матијевац

Владимирци

не

91

16.11.2010

лисица

Блазнава

Топола

не

92

17.11.2010

лисица

Мојковић

Крупањ

не

93

22.11.2010

лисица

Јеловик

Аранђеловац

не

94

25.11.2010

лисица

Дубочка

Петровац на Млави

не

95

25.11.2010

лисица

Камена Гора

Пријепоље

не

96

25.11.2010

лисица

Ивезићи

Пријепоље

не

97

2.12.2010

лисица

Клупци

Лозница

не

98

6.12.2010

лисица

Вукосић

Владимирци

не

99

7.12.2010

лисица

Шарбановац

Бор

не

100

8.12.2010

лисица

Метковић

Богатић

не

101

16.12.2010

лисица

Равни Тополовац

Житиште

не

102

16.12.2010

лисица

Степојевац

Лазаревац

не

103

20.12.2010

пас

Поток, Бродарево

Пријепоље

да

104

27.12.2010

лисица

Лојаница

Владимирци

не