Ulasan Surah 9‎ > ‎

Khatam Terjemahan

                                                                     [Previous] [Next] [Home]

[11] HUD, dari ayat 41~50; 

41. Dan ia berkata; “naiklah padanya dengan menyebut nama Allah waktu jalannya dan berhentinya, sesungguhnya Tuhan ku pengampun, penyayang”.

42. Dan ia berjalan dengan membawa mereka dalam ombak yang seperti gunung, dan Nuh memanggil anaknya,  --- pada hal ia disatu tempat yang terpisah --- “hai  anak ku ! naiklah bersama kami dan janganlah engkau ada bersama golongan orang-orang kafir”.

43. ia berkata; “aku akan pergi berlindung kegunung yang boleh menyelamatkan daku daripada kena air”. Nuh berkata; “hari ini tidak ada yang boleh menyelamatkan dari seksa Allah, melainkan  orang yang ia kasihani”, lalu dihalangi antara keduanya oleh ombak, lantaran itu, adalah ia dari golongan orang-orang yang ditenggelamkan.

44. Dan dikatakan; “hai bumi ! telan lah air mu, dan hai langit ! berhentilah”,  lalu surutlah air dan bereslah urusan serta berhentilah kapal Nuh atas gunung Juddi, dan dikatakan pula; “kebinasaan lah  bagi kaum yang zalim itu”.

45. Dan Nuh telah menyeru Tuhan nya sambil berkata; “hai Tuhan ku ! sesungguhnya anak ku itu daripada ahli ku dan sesungguhnya perjanjian mu itu benar, dan engkaulah sebaik-baik menghukum”.

46. Allah berkata; “hai Nuh ! sesungguhnya ia itu bukan dari ahli mu, kerana sesungguhnya amalnya itu amal yang tidak baik, oleh kerana itu, janganlah engkau minta kepada  ku apa yang engkau tidak tahu, sesungguhnya aku memberi nasihat kepada mu, supaya engkau tidak jadi dari golongan orang-orang yang bodoh”.

47. Ia berkata; “hai Tuhan ku ! sesungguhnya aku berlindung kepada mu daripada meminta apa yang tidak ada bagi ku pengetahuan padanya, dan jika engkau tidak ampunkan daku dan tidak kasihan kan daku, nescaya jadilah aku dari orang-orang yang rugi”.

48. Dikatakan; “ hai Nuh ! turunlah dengan selamat dan berkata dari kami atas mu dan atas umat-umat yang bersama mu, tetapi ada beberapa golongan yang kami akan senangkan mereka, kemudian akan mengenai mereka azab yang pedih dari kami”.

49. Yang demikian, sebahagian daripada khabar azab yang kami wahyukan dia kepada mu, pada hal engkau dan kaum mu tidak mengetahui dia sebelum ini, lantaran itu, sabarlah, kerana sesungguhnya akibat yang baik adalah bagi orang-orang yang berbakti.

50. Dan kepada Aad, kami utus saudara mereka, Hud. Ia berkata; “hai kaum ku ! sembahlah Allah, kerana  tidak  ada bagi kamu Tuhan  selain dari dia, tidak lain kamu ini, melainkan orang-orang yang suka mengada-adakan.


Sumber,
[] http://www.facebook.com/groups/216763908428042/doc/296762720428160

Following twitter,
[] https://twitter.com/alfaizknajid/status/689017032478597120.
Comments