Добродошли!

 
Добродошли!
Намењено сваком од 7 до 107 година.

Уз помоћу рачунара, у стању смо да све решимо.
Поставља се питање, да ли смо довољно способни да проблем, који решавамо, искажемо низом инструкција које рачунар може да изврши? 
Научимо!!!
Срећно!
   
    "Програмирање је термин под којим се најчешће подразумева креирање рачунарских програма, што укључује детаљну теоријску разраду проблема, изналажење концептуалног решења и имплементацију коришћењем неког од програмских језика. 
Појам програмирање међутим обухвата и све остале процесе чији је циљ аутоматизовање решавања одређеног типа проблема, па тако постоји програмирање за телевизијске уређаје, веш-машине, мобилне телефоне, као и математичко програмирање и др. 
У најопштијем смислу програмирање значи дефинисање низа корака који се обављају један за другим у циљу извршења одређеног задатка." * http://prgramiranje.oshrs.edu.rshome,феб.17.

    Pешавање проблема помоћу рачунара може се поделити у неколико етапа: 
Поставка проблема -  Веома је важно да формулација проблема буде потпуна и прецизна јер извршилац мора да зна шта се од њега тражи да би то и урадио. 
Анализа - На основу захтева наручиоца дефинишу се улазни и излазни подаци, формално се описује проблем и ствара се математички модел решења.
Избор или израда алгоритма - На основу анализе проблема сада се дефинишу кораци који прецизно, једнозначно описује решавање проблема и дефинишу се формуле које ће се користити у програму, форме извештаја и друго.
Пројектовање опште структуре програма - Извршилац треба да изабере програмски језик којим ће оптимално решити постављени проблем и помоћну програмску подршку у зависности од специфичности примене програмског језика.
Кодирање -Запис алгоритма на програмском језику је најједноставнији део процеса решавања проблема. Од извршиоца се захтева да познаје методологију програмског језика и алгоритам. 
Тестирање - Када је програм написан, пре него се испоручи, мора се извршити провера исправности и отклонити, евентуалне, грешке. 
Анализа резултата извршавања програма - Резултати који су добијени приликом тестирања треба да се поклапају са резултатима у природном процесу (или да буду у границама дозвољеног одступања). 
Одржавање и модернизација програма - У току примене програма корисници морају да се консултују о раду програма, а програм може и мора да се ажурира, осавремењује како би увек био ефикасан.