ДЕФИНИЦИЈА
Алгоритам  је коначан и прецизно дефинисан процес, низ добро представљених правила, којом се улазне вредности трансформишу у излазне, или се описује извршавање неког поступка.Најбољи начин да се научи програмирање односно неки од програмских језика је запливати алгоритамским водама. 
Често се у животу дешава да треба организовати неки посао,  познавање техника описивања алгоритама ће нам увек помоћи да то урадимо на јасан и недвосмислен начин. 
Кликом на линк,  започните своје забавно путовање.

https://sites.google.com/site/paskalzapocetnike/fokus/BD.JPG 
Блок дијаграм - СимболиАлгоритам представља скуп упутстава за извршење неке активности или операције. Алгоритам за неку класу задатака представља коначан скуп правила помоћу којих решење сваког проблема из те класе може бити нађено аутоматским путем. Решење проблема, рецептура.
Програм је алгоритам који компјутер може да обради.
Појединачно упутство назива се корак алгоритма. Сваки корак мора да буде еквивалент једној познатој операцији.
Обично се за представљање алгоритма користе блок дијаграми (алгоритамска шема, дијаграм тока и сл.), где се сваки корак представља графичким симболом.