Karn TV : Education Media for Kids
    เวบไซต์ Karn TV เป็นเวบไซต์รวมข้อมูลรวมเอกสาร อีกทั้งเวบบอร์ดเพื่อการศึกษาของเด็กปฐมวัย รวมถึงประถมศึกษา มีทั้งเอกสาร สื่อการสอน แนวทางการสอนเพื่อพัฒนาความรู้ของเด็กในทุกรายวิชา ในเว็บมีแต่เรื่องน่าสนใจ เป็นประโยชน์ ที่สำคัญคือ ได้เรียนรู้พร้อมกับความสนุกสนานตามวัยเด็ก

    เวบไซต์นี้เป็ฯเวบไซต์ที่มีประโยชน์มากกับผู้ปกครองหรือเด็กที่ต้องการเรียนรู้เพื่อเสริมทักษะให้กับตัวเอง หรือแม้แต่ครูที่ต้องการแนวทาง หรือเอกสารไปเป็นสื่อการสอน เวบไซต์นี้มีให้ครบตามความต้องการ

"ได้เรียนรู้พร้อมกับความสนุกสนานตามวัยเด็ก คือสิ่งที่ดีที่สุด"

สามารถเข้าเยี่ยมชมเวบไซต์ได้ที่ http://www.karn.tv


เข้าเยี่ยมชมล่าสุดในวันที่ 27 มกราคม 2553
Comments