Jordi CaminsTwelve questions for...Jordi Camins Just
15 May 2010


Jordi Camins Just, mountaineer, skier and scientific promoter, started to devote part of his free time to observe glacier’s evolution, mainly the Pyrenees ones, more than 25 years ago. He has just published the book "La Glacera d’Aneto. Efectes del canvi climàtic en imatges."


En Jordi Camins i Just, alpinista, esquiador i divulgador científic, fa més de 25 anys que dedica part del seu temps lliure a observar l'evolució de les glaceres, principalment dels Pirineus. Acaba de publicar el llibre "La Glacera d'Aneto. Efectes del canvi climàtic en imatges”.


_______________________________________________
TWELVE QUESTIONS FOR...JORDI CAMINS JUST

1. Igualada or the Aneto?

The Aneto whenever I can, but nothing is exclusive. I am tied to everything in Igualada. I was born here, it is my city, my family and friends are here...

 

2. The Alps or The Pyrenees?

The Pyrenees if at least I have one day. The Alps if I have enough days. If I just have a short time Montserrat is always available.

 

3. Ski or mountaneering?

Mountaineering ski, the perfect combination of ski and mountaineering.

 

4. Baqueira Beret or Port del Compte?

Each resort has its moment, like in the answer of The Alps or the Pyrenees. It depends on the time available. I never give up skiing or mountaineering even at a lower height or with less skiing extension.

 

5. Al Gore or José María Aznar?

Al Gore has successfully explained (and with many resources) an uncomfortable truth. It has been something important to make world leaders be aware of the effects of global warming. They needed someone from their same background to tell them. I would like that Al Gore took a pair of crampons and joined me on my way to a glacier. We would have time to share and I would probably discover if he is just the shop window of a major project or if he knows what he talks about in depth.

 

6. An uncomfortable truth or an interested lie?

Whether comfortable or uncomfortable, a truth, always.

 

7. Greenpeace or International Monetary Fund?

Both are necessary in their areas. They have to be efficient in their functions and objectives.

 

8. Edmund Hillary or Neil Amstrong?

Both took a major step for humanity. I know Sir Edmund Hillary better, not only for his first climb and return from Mount Everest but also for his work in favor of the Sherpa people. I envy Armstrong because I will never be able to enjoy the vision of our planet that he had, nor to step on the moon.

 

9. Marmot or squirrel?

Absence of predators has caused the marmot (re-introduced in the Pyrenees in the middle of the last century) become a pest. I often find a lot of them. Squirrel is more difficult to be spotted and only for a short moment. This is why I prefer it. It is a  magical moment.

 

10. Francesc Mauri or Tomàs Molina?

Francesc Mauri had the courtesy of joining me and speak in two presentations of my new book. With Tomàs Molina’s team we shared a couple of sensational days filming some reports of Maladeta Glacier for the ‘Espai Terra’ TV program (you can watch them on my website www.gelicehielo.com,  in the "Media" section) .

 

11. Hiking or marathon?

Both need thoroughly preparation. I always give priority to the preparation of an expedition, or a long lasting climbing or hiking. The year it is not possible, my goal is a marathon. I never mix them.

 

12. Félix Rodríguez de la Fuente or David Attenborough?

Both characters are so important in the diffusion of nature that I would not feel good choosing only one of them. Felix Rodriguez loss was very sad and I consider David Attenborough the last naturalist. I have always identified myself with the naturalists of the seventeenth to nineteenth century, those scientists who knew almost everything and were not specialists in anything. There were so many things to be discovered!!


DOTZE PREGUNTES PER...JORDI CAMINS I JUST

1. Igualada o l’Aneto?

Sempre que puc l’Aneto, però res no és excloent. A Igualada hi estic lligat per tot. Hi he nascut, és la meva ciutat, i tinc els meus...

 

2. Alps o Pirineus?

Els Pirineus si al menys disposo d’un dia, els Alps si tinc dies suficients. Si disposo d’una estona curta, Montserrat és sempre a l’abast.

 

3. Esquí o alpinisme?

Esquí de muntanya, la conjunció perfecta d’esquí i alpinisme.

 

4. Baqueira Beret o Port del Compte?

Cada estació te el seu moment, al igual que la resposta de Alps o Pirineus. Depèn del temps disponible. Mai renuncio a l’esquí o al muntanyisme encara que sigui en un indret de menor alçada o amb menys extensió esquiable.

 

5. Al Gore o José María Aznar?

Al Gore ha explicat amb èxit (i amb molts mitjans) una veritat incòmoda. Ha estat important perquè els dirigents mundials prenguessin consciència dels efectes de l’escalfament global. Necessitaven que els hi expliqués algú del seu mateix entorn. M’agradaria que l’Al Gore es calcés els grampons i m’acompanyés a una glacera. Tindríem temps per compartir i segurament descobriria si és només l’aparador d’un gran projecte o realment coneix a fons del que parla.

 

6. Una veritat incòmoda o una mentida interesada?

Sigui còmoda o incòmoda, sempre una veritat.

 

7. Greenpeace o el Fons Monetari Internacional?

Els dos són necessaris en el seu àmbit, cal que siguin eficients en les seves respectives funcions i objectius.

 

8. Edmund Hillary o Neil Amstrong?

L’un i l’altre van fer un gran pas per a la humanitat. A Sir Edmund Hillary el conec millor, no només per la seva primera ascensió i retorn de l’Everest sinó també per la seva labor en favor del poble Sherpa. Envejo l’Amstrong perquè mai podré gaudir de la visió del nostre planeta que va tenir ell, ni de trepitjar la lluna.

 

9. Marmota o esquirol?

L’absència de depredadors ha fet que la marmota (re-introduïda als Pirineus a meitats dels segle passat) s’hagi gairebé convertit en una plaga. En trobo sovint i moltes. L’esquirol es deixa veure menys i només uns instants. Per això el prefereixo. El moment és més màgic.

 

10. Francesc Mauri o Tomás Molina?

En Francesc Mauri ha tingut l’atenció d’acompanyar-me i intervenir en dues de les presentacions del meu nou llibre. Amb l’equip del Tomás Molina vàrem compartir un parell de dies sensacionals filmant uns reportatges de la Glacera de la Maladeta pel programa “Espai Terra” (els podeu veure a la meva web www.gelicehielo.com  en l’apartat “Mitjans de Comunicació”).

 

11. Trekking o Marató?

Tan l’un com l’altre s’han de preparar a consciència. Sempre dono prioritat a la preparació d’una expedició, una ascensió o un trekking de llarga durada. L’any que pel motiu que sigui no és possible, l’objectiu és una Marató. Mai els barrejo.

 

12. Félix Rodríguez de la Fuente o David Attenborough?

Són dos personatges tan importants en la difusió de la natura que no em sentiria bé escollint-ne només un. La pèrdua de Fèlix Rodríguez va ser molt lamentable i a David Attenborough el considero casi com el darrer naturalista. M’he sentit molt identificat sempre amb els naturalistes dels segles XVII a XIX, aquells científics que sabien de casi tot i no eren especialistes en res. Hi havia tan per descobrir!!

Comments