Tietoa partiosta

Partiossa lapset, nuoret ja aikuiset tekevät ja suunnittelevat toimintaansa yhdessä. Se on maailman paras harrastus kaikille, joita kiinnostaa monipuolinen ja luonnonläheinen toiminta yhdessä toisten kanssa. Partiossa pääsee ylittämään itsensä oli ikäää 7 tai 70. 

Lähde mukaan seikkailuun.

Partio on...

...oppimista

Partiossa opetellaan paljon erilaisia tietoja ja taitoja jokaiseen ikäkauteen sopivalla tavalla. Partiossa oppii mm. sosiaalisia taitoja, kädentaitoja, erä- ja leiritaitoja, johtamista, luonnontuntemusta ja –suojelua, luovaa ajattelua. Partiossa on oma koulutusjärjestelmä, jonka avulla nuoret ja aikuiset saavat tukea johtajuuteensa. Johtajat pääsevät oppimaan uutta omissa tapaamisissaan.

...kokouksia ja leirejä

Partioon kuuluu olennaisesti säännöllinen viikoittainen toiminta – kokoukset eli koloillat. Lisäksi retkillä, leireillä ja vaelluksilla käydään säännöllisesti. Partiossa on mahdollista tutustua yhdistystoimintaan jo nuorella iällä.

...kaikenikäisille

Partiossa löytyy tekemistä niin lapsille, nuorille kuin aikuisillekin. Aikuisten tehtävänä ei ole partiossa vain tukea nuoria ja ohjata lapsia, vaan tärkeänä osana heidän tulee päästä mys totetuttamaan itseään partiolaisena itselle sopivalla tavalla.

...luontoa

Partiossa tutustutaan suomalaiseen luontoon ja luonnonsuojeluun. Retket ja leirit järjestetään useimmiten metsässä. Luonnonsuojelu, vaellukset, luonnossa pärjääminen, erätaidot. Partiossa tullaan tutuksi metsän ja luonnon kanssa. 

...kansainvälinen

Partioliike on yksi maailman suurimmista nuorisoliikkeistä. Partiolaisia on yhteensä noin 38 miljoonaa ympäri maailmaa. Kansainvälisiä leirejä järjestetään vuosittain ympäri maailmaa. Partiossa voi kansainvälistyä myös kotimaassaan esimerkiksi kirjekavereiden avulla.

...sitoutumaton

Partio on uskonnollisesti ja puoluepoliittisesti sitoutumaton järjestö. Partiolla on arvot, joihin jokainen partiolainen sitoutuu. Partiossa ajatellaan, että jokaisen vakaumusta on kunnioitettava. Siksi partota voi harrastaa uskonnollisesta ja puoluepoliittisesta taustasta riippumatta. 

...ystäviä

Partiossa kaiken ikäiset vauvasta vaariin toimivat yhdessä! Partio tarjoaa mahdollisuuden tutustua muihin partiolaisiin paitsi omassa lippukunnassa myös muiden kaupunkien lippukunnista sekä Suomen rajojen ulkopuolellakin. Parhaimmillaan partiossa syntyneet ystävyyssuhteet säilyvät läpi elämän.  

...edullinen harrastus!

Jos Suomen Partiolaisten -jäsenmaksun maksu ei onnistu taloudellisten vaikeuksien vuoksi on mahdollista hakea jäsenmaksuvapautusta. Jäsenmaksuvapautuksella halutaan varmistaa myös vähävaraisten perheiden lasten mahdollisuus harrastaa partiota.


Historia

Partioliikkeen perusti kenraalimajuri Robert Stephenson Smyth Baden-Powell (myöhemmin lordi Baden-Powell of Gilwell, partiolaisten keskuudessa B-P tai BP) Englannissa vuonna 1907. Hän otti paljon vaikutteita Ernest Thompson Setonin "Woodcraft Indians" -nuorisoliikkeestä. 

Ensimmäinen partioleiri pidetiin 1907 Brownsean saarella Englannin etelärannikolla. Ensimmäisellä partioleirillä oli 20 poikaa. Lukuisia tyttöjä pyrki mukaan toimintaan, mutta Baden-Powell päätti 1909, ettei heitä otettaisi mukaan. Tämän vuoksi perustettiin vuotta myöhemmin rinnakkainen Girl Guides -liike.


Maailmanjärjestöt

Maailmassa on yli 40 miljoonaa partiolaista lähes kaikissa maissa. Ainoastaan Andorrassa, Kiinassa, Kuubassa, Pohjois-Koreassa, Laosissa ja Myanmarissa ei ole partiotoimintaa. Partiolaisilla on kaksi maailmanjärjestöä World Organization of Scout Movement (WOSM) ja World Association of Girl Guides and Girl Scouts (WAGGGS). Maailmanjärjestöjen tehtävänä on kehittää partiotoimintaa ja tukea kansallisia partiojärjestöjä.


Ihanteet

Partiotoiminta on kaikille avointa ja puoluepoliittisesti sitoutumatonta. Toiminta nojaa partioaatteeseen, jota kuvaavat muun muassa partiolaisten tunnus "Ole valmis!" sekä partioihanteet:

  • kehittää itseään ihmisenä
  • kunnioittaa toista ihmistä
  • tuntea vastuunsa ja tarttua toimeen
  • rakastaa luontoa ja suojella ympäristö
  • olla luotettava
  • rakentaa ystävyyttä yli rajojen
  • etsiä elämän totuutta.
  • Tunnus ja ihanteet ovat kaikille maailman partiolaisille yhteiset, joskin monissa maissa ihanteet tunnetaan partiolakina.

Toiminta

Käytännössä toiminta koostuu pääasiassa viikoittaisista kokouksista, joissa harjoitellaan partiotaitoja, sekä 1–3 vuorokauden mittaisista retkistä ja yli 4 vuorokautta kestävistä leireistä ja vaelluksista. Erätoiminta on suomalaisessa partioliikkeessä kansainvälisesti arvioiden korkealla sijalla.

Partio-ohjelma jakautuu ikäkausiin. Vuosina 2008–2010 otettiin käyttöön nykyinen ikäkausijako, johon kuuluu viisi ikäkautta

Lisätietoja ikäkausista jokaisen ikäkausivälilehden alla

Alisivut (1): Partiopukeutuminen
Comments