Yhteystiedot

Lippukunnanjohtaja
Ville Rinkineva
puh. 050 3518964
ville@navigatores.fi

Lippukunnanjohtajan apulainen
Henri Miettinen
puh. 040 7159287
henrimikaelmiettinen@gmail.com

Kolon osoite
Lehtisaaren kappeli
Papinpöydänkuja 2
00340 HELSINKI

Pankkiyhteys
Nordea 102130-385762
IBAN: FI02 1021 3000 3857 62

Y-tunnus: 1021117-8