Ryhmät

Lippukunnassa toimii sudenpentulaumoja ja venekuntia. Kaikkien ryhmien sivut ovat vasemmassa sivupalkissa.

Sudenpentutoiminta
Sudenpentuja ovat 7-10-vuotiaat lippukuntalaiset. Sudenpentujen ryhmää kutsutaan laumaksi. Lauman johtajana toimii lähtökohtaisesti kokeneempi partiojohtaja, jota kutsutaan akelaksi. Sudenpentutoiminta koostuu tavanomaisesti viikoittaisista kokouksista, retkistä, purjehduksista sekä kesäleiristä.

Seikkailijatoiminta
Seikkalijat ovat 10-1-vuotiaat lippukuntalaiset. Seikkailijatoiminta toimii välivaiheena sudenpentu- ja venekuntatoiminnalle, koostuen myös tavanomaisesti viikoittaisista kokouksista, retkistä, purjehduksista sekä kesäleiristä. 

Venekunta-/tarpojatoiminta
Venekuntalaisia ovat 10-14-vuotiaat lippukuntalaiset. Venekuntaan kuuluu 6 venekuntalaista sekä 14-16-vuotias venekunnanjohtaja ja mahdollinen apulaisvenekunnanjohtaja. Venekunnan johtaminen perustuu vertaisjohtamiseen, jossa koko venekunta ottaa vastuuta toiminnastaan. Lippukunnan nelivuotinen venekuntaohjelma koostuu: viikoittaisista kokouksista, noin 60 retkivuorokaudesta, kolmesta viikon vaelluksesta 26 purjehdusvuorokaudesta ja neljästä kesäleiristä.
Uudessa partio-ohjelmassa venekuntaikäiset ovat tarpojia.  

Johtamiskoulutusohjelma
Johtamiskoulutusohjelmaan kuuluvat kaikki yli 15-vuotiaat lippukuntalaiset. Nelivuotinen johtamiskoulutusohjelma koostuu: johtamiskansiosta, henkilökohtaisesta johtamiskoulutussuunnitelmasta, noin kymmenestä piiri- tai kattojärjestön johtamiskurssista sekä lukuisista johtamispesteistä lippukunnassa. Johtamiskoulutus ohjelman tavoitteena on että 18 vuotta täyttäneet lippukuntalaiset omaavat riittävän koulutus- ja osaamistason voidakseen toimia partioaluksen päällikkönä ja suurien partiotapahtumien johtajina.