مرکز کنترل

 کنسول مرکزی تحت وب که با آن امکان استعلام از وضعیت کلی امنیت اطلاعات درون سازمان وجود  دارد.
 با استفاده از تکنولوژی کنسول مرکزی کنترل پاسخگوی نیازهای سازمان ها و یا بانک ها و یا وزارتخانه های بزرگ را دارد.
  این کنسول با سیستم های مدیریتی موجود سازگاری کامل دارد و به صورت ساده امنیت کامپیوتر ها و سرورهای مدیریت نشده و یا موبایل هایی که  در محیط های مجازی شده توسط نکنولوژی های زیر وجود دارد
  • Windows Server 2012 R2 - Hyper-V
  •  VMware
  •  Vcenter  
  •  Citrix 
  • Oracle
  • KVM
  • Zen 
Comments