Αρχική σελίδα

 
 
 
 
Στις Παρουσιάσεις,
 
θα βλέπετε όμορφες, ενδιαφέρουσες, πρωτότυπες, εντυπωσιακές παρουσιάσεις που
 
- θα αλιεύονται από το διαδίκτυο
 
- θα είναι δημιουργίες μαθητών και μαθητριών
 
- θα προσφέρονται από συναδέρφους.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Η επεξεργασία της φωτογραφίας και η αναπαραγωγή του ηλιοτρόπιου έγινε από την καθηγήτρια 
 
Δημιουργία ιστοσελίδας: Σταματία Λ.Μ. Σταμάτη
2010