Virtuele gebedsruimte

06. Doopbelofte

Wat cursief gedrukt staat zijn duidingsteksten.
Ze zijn niet bedoeld om in de doopviering voorgelezen te worden


Vanuit ons geloof en vertrouwen dat we er niet alleen voor staan om voor dit kind te zorgen, het op te voeden en voor te bereiden op die grote wereld waar wij allemaal deel van uitmaken, willen wij ook uitdrukkelijk beloven deze zorg op ons te nemen. Achtereenvolgens spreken ouders, peter en meter en allen een doopbelofte uit. Het is wenselijk dat de ouders proberen een persoonlijke belofte uit te spreken. Onderstaande teksten kunnen inspiratie geven. Maar als een van deze modelteksten u zonder meer bevalt, mag u ook gewoon deze tekst als uw doopbelofte uitspreken...

- door de ouders:...

1.

N., zoals mama en papa elkaar diep liefhebben,
zo willen wij ook van jou houden.
Elke dag opnieuw zullen wij dit
in woord en daad waar moeten maken,
doorheen blije, maar ook droeve momenten
die ons leven zullen kleuren.
Wij hopen voor jou een voorbeeld te zijn
van trouw aan elkaar en aan Jezus' leven.
Wij vinden het de moeite waard
dat je God, die wij onze Vader noemen,
in je leven mag leren kennen.
Dat je mag genieten van al het mooie
dat Hij ons gegeven heeft,
dat je mag houden van de mensen random je,
dat je mag werken aan jezelf
om een lief kind te zijn,
en om uit te groeien tot een waardevol mens.
Wij beloven zo met jou op weg te gaan.
Mogen wij een goede mama en papa voor je zijn,
bij wie jij je steeds zal thuis voelen.

2.

N., wij beloven jou
een goede vader en een lieve moeder te zijn.
We beloven je altijd trouw te blijven,
wat de toekomst ook brengen zal,
en je vrij te maken om een eigen weg te gaan.
Wij willen je laten opgroeien
in een geest van menselijkheid en rechtvaardigheid,
in de geest van het evangelie.

3.

(met rugzak en symbolen)
Lieve N.,
de grote wereld schittert in je ogen,
nog zonder grenzen, zonder tijd.
Toch zul je ontdekken
dat die wereld niet altijd even mooi is.
Wij beloven ons best te doen
een goede mama en papa te zijn voor jou,
van ons huis een thuis te maken,
een ruimte vol liefde en rust.
We hopen dat jij dan
door de vriendschap en de liefde
van de mensen die je omringen
steeds warm van hart zult blijven.

N-, we geven je deze rugzak mee
die jou zal helpen in je verdere leven.
N., we gaan deze rugzak voor jou vullen met:
 • een broodje vriendschap om te verkruimelen,
  zodat iedereen op jouw levenspad
  er een kruimeltje van meepikken kan;
 • een fles gevuld met water,
  een bron van liefde die rijkelijk mag vloeien;
 • een stukje chocolade met crème,
  hard van buiten, om ook eens voor jezelf op te komen,
  en zacht van binnen, om er te zijn voor anderen;
 • een blinkende, blozende appel, vol zon,
  om van het leven te snoepen;
 • een pakje zakdoekjes
  om je tranen van verdriet te drogen;
 • een pompelmoes
  om te wennen aan de bittere smaak van het leven;
 • een kaars die je kan laten branden
  als je je eenzaam voelt in het donker;
 • een zakje met bloemenzaad,
  zodat je levensweg bezaaid zal zijn met geurige bloemen;
 • en een spaarpotje
  om alle liefde en genegenheid die je krijgt
  in te bewaren en te koesteren.
N., we hebben alles voor je ingepakt
opdat je er gebruik van zou kunnen maken
wanneer je deze wereld intrekt.
Veel geluk in deze grote wereld!

- door peter en meter:

Wij willen als peter en meter
een bijzondere belangstelling schenken aan N.
Wij beloven mee te werken om van ons petekind
een blij kind te maken, meeleeft met het plezier
maar ook met het verdriet van de mensen om zich heen.
Wij willen het helpen zoeken naar het goede voor zichzelf
maar ook voor de anderen.
Wij willen meehelpen aan zijn christelijke opvoeding.

- door allen:

Wij alien hier bijeen willen dit jonge leven mee dragen.
We willen N. opnemen in onze gemeenschap
en hem/haar steunen op zijn/haar levensweg
zodat hij/zij kan uitgroeien tot een mens om van te houden.
Comments