Failihaldus‎ > ‎

Soosepa loodusrada

Käesolev arhitektuurne eelprojekt on koostatud markeerimaks planeeritud Soosepa raba
loodusraja asukohta, sellele ligipääse ning raja ääres paiknevate rajatiste ja väikevormide
asukohta. Loodusrada on planeeritud loomaks elanikkonnale täiendava rekreatsiooni ala,
samuti tutvustamaks raba omapärast looduskooslust.
Käesolev eelprojekt ei kajasta eriosade (konstruktsioon) projektlahendusi, kuid on
lahutamatult seotud vastavate eriosadega. Projektis esitatud konstruktsioonide mõõdud
tuleb täpsustada konstruktiivse lahendusega.
Asendiplaani osa käsitleb käesolev ehitusprojekt mahus, mis on seotud arhitektuuri osaga
ning mille lahendused kujundavad projekteeritava ala ruumilist lahendust.
Ċ
Kerti Alev,
17 Nov 2014, 01:17
Ċ
Kerti Alev,
17 Nov 2014, 01:17
Ċ
Kerti Alev,
17 Nov 2014, 01:17
Ċ
Kerti Alev,
17 Nov 2014, 01:17
Ċ
Kerti Alev,
17 Nov 2014, 01:19
ą
Kerti Alev,
17 Nov 2014, 01:18
ą
Kerti Alev,
17 Nov 2014, 01:18
ą
Kerti Alev,
17 Nov 2014, 01:18
ą
Kerti Alev,
17 Nov 2014, 01:18
ą
Kerti Alev,
17 Nov 2014, 01:18
ą
Kerti Alev,
17 Nov 2014, 01:18
ą
Kerti Alev,
17 Nov 2014, 01:18
ą
Kerti Alev,
17 Nov 2014, 01:18
ą
Kerti Alev,
17 Nov 2014, 01:18
Comments