SZCZEBRZESZYŃSKI PARK KRAJOBRAZOWY

To największa i najpiękniejsza w Polsce sieć wąwozów lessowych, których zagęszczenie dochodzi do 9 km/km2...

WALORY KULTUROWE
  • Szczebrzeszyński Park Krajobrazowy utworzony został w1991 r. na obszarze 20 209 ha, który obejmuje wschodnią część Roztocza Zachodniego. Jest to teren położony na zachód od miejscowości Szczebrzeszyn. Główne walory, które zadecydowały o utworzeniu Parku to:
  • Urozmaicona rzeźba terenu. Wzniesienia, pagórki, grzbiety poprzecinane licznymi i silnie rozbudowanymi wąwozami są wyjątkową osobliwością zarówno w skali regionu jak i kraju... więcej ...

WODY I
KLIMAT
  • Obszar Parku w całości znajduje się w dorzeczu Wieprza. rzeka bierze swój początek z jeziora Wieprzowego, położonego 5 km na północ Tomaszowa Lubelskiego. Jest prawym dopływem środkowej Wisły. Jego długość wynosi 303 km. Na wielu odcinkach rzeka silnie meandruje. Na odcinku Zwierzyniec - Szczebrzeszyn, przecina w poprzek wał Roztocza... więcej ...

SZATA ROŚLINNA I FAUNA
  • Szata roślinna Parku jest ciekawa i zróżnicowana. Najbardziej wartościowe pod względem przyrodniczym są silne rozczłonkowane zbiorowiska leśne, z dobrze zachowanymi fragmentami lasów jodłowych, bukowych oraz grabowo-bukowych, porastające zbocza wzniesień i wąwozów. Lasy zajmują 28% powierzchni Parku, z tego 10% to lasy państwowe, a 18% lasy chłopskie. Najcenniejszy kompleks leśny o nazwie ,,Las Cetnar" znajduje się w okolicach wsi Kawęczynek. Miejsce to o każdej porze roku urzeka swoim pięknem i niepowtarzalną rzeźbą terenu ... więcej ...
Tekst: Leon Sapko