SKIERBIESZOWSKI PARK KRAJOBRAZOWY

To najwyższa część Wyżyny Lubelskiej z pagórkowato - falistą rzeźbą terenu Działów Grabowieckich i także wąwozami, ale o małej lesistości, dzięki czemu za każdym mijanym wzgórzem czy zakrętem odsłania nam się kolejna tajemnica i nowy rozległy widok...

SZATA ROŚLINNA I FAUNA
  • Głównym walorem krajobrazowym jest falisto pagórkowata rzeźba terenu z charakterystycznym układem pól tworzących długie wąskie wstęgi. Stykające się z nimi ,,zielone wyspy" bukowych lasów oraz szeroka dolina Wolicy tworzą otwarty lessowo-wyżynny krajobraz., współpanującym buk zwyczajny, brzoza (występujący przy północno-wschodniej granicy swojego zasięgu), a towarzyszące to: grab zwyczajny, brzoza brodawkowata i lipa drobnolistna... więcej ...

HISTORIA I KULTURA
  • Najwcześniej notowanymi osadami Parku są: Żuków - 1392, Łaziska - 1394, Stryjów, Orłów Murowany, (Bartoszów - dziś nieistniejąca już osada) - 1397. W okresie rozkwitu, założonej w 1589 r. przez Jana Syriusza Zamojskiego, Ordynacji Zamojskiej, południowo-zachodnia część dzisiejszego SPK znalazła się w obrębie tego największego latyfundium magnackiego ówczesnej Polski. W rejestrze wsi i folwarków dziedzicznych Ordynacji Zamojskiej z 1591 r. wymienione zostały: Sulmice, Wiszenki, Huszczka Duża, Huszczka Mała, Krasne, Monastyr (dziś Kalinówka)... więcej ...

RZEŹBA TERENU, WODY I KLIMAT
  • Najwyższe wyniosłości Działów Grabowieckich sięgają wysokości około 300 m n.p.m. Nie mają jednak charakteru wzgórz wyspowych, są to łagodne wypukłości kumulacyjne podwyższone. Podłoże budują skały kredowe pokryte warstwą lessu. Spływająca po pagórkach woda wyrzeźbiła w nich liczne wąwozy, które urozmaicają krajobraz Parku... więcej ...

Tekst: Janusz Krukowski