Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych Oddział Terenowy Zamość, ul. Partyzantów 3, 22-400 Zamość,

tel. 84 677 66 16
fax. 84 639 22 09

 

Na Zamojszczyźnie pierwsze koncepcje objęcia formami wielkoprzestrzennej ochrony cennych przyrodniczo obszarów były wysuwane przez A. Wachniewską, D. Fijałokowskiego i K. Izdebskiego. Powołanie w 1974 r. Roztoczańskiego Parku Narodowego stało się pierwszym ogniwem Systemu Obszarów Chronionych. Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej w Lublinie pod kierunkiem Z. Borchulskiego w latach 1985 - 87 opracował projekt Systemu Obszarów Chronionych wykraczający poza granice administracyjne obszaru województw. Objął on:
  • Decyzją Wojewody Zamojskiego z dnia 1 października 1988 roku powołana została jednostka budżetowa pod nazwą Zarząd Parków Krajobrazowych w Zamościu. W roku 1995 także decyzją Wojewody Zamojskiego zmieniono nazwę jednostki na Zespół Zamojskich Parków Krajobrazowych. Nazwa ta w roku 2005 zmieni się na Zespół Parków Krajobrazowych Roztocza. Od 2010 roku Uchwałą Sejmiku Województwa z dnia 9 grudnia 2009 roku powołano do życia Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych, który objął swoim zasięgiem administracyjnym także parki krajobrazowe ZPKR. Od 2010 roku parki krajobrazowe roztocza przyjęły nazwę Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych w Lublinie Oddział Terenowy Zamość.